Samospráva bude spolufinancovať viacero projektov organizácií tretieho sektora a cirkví.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Vranovskí poslanci schválili dotácie z rozpočtu mesta

Samospráva bude spolufinancovať viacero projektov organizácií tretieho sektora a cirkví.

VRANOV NAD TOPĽOU – Poslanci schválili dotácie z rozpočtu mesta. Ide o sumu 12.000 eur. "Mesto už niekoľko rokov podporuje činnosť cirkví a neziskových organizácií, pretože majú svoju nezastupiteľnú úlohu pre našich občanov. Snažíme sa im pomôcť, hlavne ak realizujú zaujímavé projekty, alebo realizujú investície do majetku cirkví," uviedol primátor Ján Ragan. 

Celková suma na tieto účely v tohtoročnom rozpočte mesta je na úrovni 15.000 eur. "Z tejto sumy môžu byť poskytované maličké dotácie do výšky 300 eur na malé projekty," podotkol s tým, že tie väčšie schvaľuje zastupiteľstvo, a to po prerokovaní žiadostí jednotlivých subjektov vo finančnej komisii.

Najvyššia dotácia 5000 eur pôjde na rekonštrukciu interiéru Katolíckeho kultúrneho domu pre farnosť Sever. Na vyhotovenie dreveného mobiliáru v chráme získa Pravoslávna cirkevná obec príspevok vo výške 3000 eur. Mesto podporí aj vranovských gymnazistov, ktorí sa chystajú na medzinárodné finále súťaže v programovaní a stavbe autonómnych robotov do Číny. Na tieto účely vyčlenili 1000 eur. Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov získa na projekt Po stopách významných osobnostní vzniku ČSR, SNP a národnooslobodzovacieho hnutia v okrese Vranov príspevok od mesta vo výške 2000 eur. Pre neziskovú organizáciu JONA zas na projekt, ktorý sa zameriava na rozvoj komunity a života v nej v materskom centre, vyčlenili 1000 eur.

Zdroj: TASR