Vedomosti získané v škole totiž majú podľa hlavnej myšlienky projektu hodnotu v každodennom živote.

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Projekt Z lavíc do života má pomôcť študentom uspieť

Vedomosti získané v škole totiž majú podľa hlavnej myšlienky projektu hodnotu v každodennom živote.

 

PREŠOV – Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča v Prešove realizuje projekt Z lavíc do života (From the classrooms to the real world), ktorý získal financovanie z programu Erasmus+. Žiakom má pomôcť odhaliť, že vedomosti získané v škole majú hodnotu v každodennom živote.  

 

Na projekte participuje šesť škôl z Turecka, Slovenska, Sicílie, Estónska, Portugalska a Poľska. Žiaci a učitelia sa budú postupne schádzať na projektových stretnutiach v jednotlivých školách. Komunikačným jazykom projektu je angličtina. Prostredníctvom rôznych  foriem a učebných metód budú skúmať nielen zákonitosti prírody a potvrdzovať si ich uplatnenie v každodenných činnostiach, ale budú sa tiež venovať geografii, hudbe a cudzím jazykom. "Okolo 30 žiakov, učiteľov a ostatných zamestnancov bude mať úžitok z realizácie projektu a možností, ktoré im poskytne pobyt v zahraničí," uviedla koordinátorka projektu Jana Miháľová.  

 

Na Slovensku sa bude realizovať projektové stretnutie od 5. do 13. apríla 2019. Bude zamerané na prezentáciu zdravého životného štýlu s prepojením na poznatky z biológie. "Súčasťou praktických seminárov bude aj nenáročná turistika v Tatrách, kde si účastníci prakticky potvrdia validitu prezentovaných informácií. Žiaci tiež pripravujú pod vedením svojich pedagógov národný večer, kde chcú prezentovať našu kultúru, a pripravili pre svojich partnerov praktické doplnky s folklórnymi motívmi," priblížila Miháľová.

 

Erasmus+ je programom Európskej únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport s rozpočtom 14,7 miliardy eur na obdobie rokov 2014 až 2020. Na Slovensku je program administrovaný organizáciami SAAIC a Iuventa.

 

Zdroj: TASR