Rasová neznášanlivosť sa na slovensku prejavuje hlavne voči Rómom.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Dnes si pripomíname Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii

Rasová neznášanlivosť sa na slovensku prejavuje hlavne voči Rómom.

MARTIN – Aj na Slovensku si 21. marca 2019 pripomíname Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii. V našej krajine sa diskriminácia a neznášanlivosť týka najmä Rómov.

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 21. marec za Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii ako reakciu na vraždu šesťdesiatich deviatich černošských demonštrujúcich v juhoafrickom Sharpeville v roku 1960 proti novému zákonu potláčajúcemu ich slobodu. V tento deň sa zameriava pozornosť na problémy rasizmu a zdôrazňuje sa potreba rasovej harmónie. Napriek tomu, že si pripomíname už 55. výročie tejto smutnej udalosti, môžeme na Slovensku aj dnes nájsť ľudí, ktorí odsudzujú iných pre farbu ich pleti. Napriek tomu, že aj podľa našej ústavy sú si všetci ľudia rovní vo svojej dôstojnosti a aj právach.

V našej krajine musia čeliť rasovej neznášanlivosti najmä Rómovia, ale aj Židia a iné minoritné etniká. Realitou v našej krajine je stále aj segregácia Rómov a segregácia rómskych detí v školách. K situácii na Slovensku v súvislosti s rasovou neznášanlivosťou a diskrimináciou sa vyslovila aj ombudsmanka Mária Patakyová. „Z pozície verejnej ochrankyne práv  vnímam problém s rasovou diskrimináciou hlavne v spojitosti s marginalizovanými komunitami, ktoré patria medzi obzvlášť zraniteľné skupiny v našej spoločnosti. Ide o viaceré problémy týkajúce sa napríklad bývania či prístupu k pitnej vode, ale tiež vzdelávacieho systému. V tejto veci dlhodobo apelujem na to, aby sme prijali opatrenia na jej systematické a efektívne odstránenie. Pokiaľ ide o rasovú diskrimináciu ako takú, je nesmierne dôležité búrať v spoločnosti predsudky o ľuďoch inej národnosti, rasy či etnickej príslušnosti a vyvracať mýty, ktoré sa o nich šíria. Verím, že najmä osvetou a hľadaním ďalších vhodných ciest na elimináciu rasovej diskriminácie, sa nám bude aj do budúcna dariť pri jej odstraňovaní."

Vyjadril sa aj splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz. "Udalosti v Sharpeville sa stali pred takmer 60 rokmi, aj dnes však mnohí ľudia odsudzujú ostatných práve kvôli farbe pleti. Na Slovensku sa rasová neznášanlivosť prejavuje najmä voči rómskej časti obyvateľov, a to hlavne kvôli zovšeobecňovaniu, stereotypizácii a predsudkom voči ich správaniu, hodnotám a zvykom. Je dôležité, aby sme si neustále pripomínali, že ľudí treba hodnotiť na základe ich individuálnych vlastností a schopností a nie na základe ich pôvodu alebo etnicity," povdal.

Tlačová agentúra Romata k tejto téme oslovila aj Štefana Vavreka, poslanca NR SR za MOST – HÍD, prvého zástupcu rómskej menšiny v parlamente. "Rasizmus je bohužiaľ stále realitou a týka sa to celého sveta. Na Slovensku sme však voči rasizmu proti Rómom tolerantnejší. Veľmi málo ľudí sa odváži otvorene povedať, že sú rasistami a neznášajú odlišnosť. Povedať však niečo proti „cigáňom" sa berie ako spoločenská norma. Toto sa musí zmeniť. Nemôžme predtým zakrývať oči. Uplatňovať kolektívnu vinu, len kvôli národnosti nie je v poriadku. Je dobré si boj proti rasizmu pripomenúť medzinárodným dňom. Bojovať proti nemu však musíme každý deň,“ dodal.

 -js-