V rámci akčného rozvojového plánu došlo od augusta 2016 k vytvoreniu 1415 nových pozícií.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Vláda podporila v okrese Sabinov vznik nových pracovných miest

V rámci akčného rozvojového plánu došlo od augusta 2016 k vytvoreniu 1415 nových pozícií.

LIPANY – Nezamestnanosť v okrese Sabinov klesla na úroveň 12,06 %. Podarilo sa tak prekonať ambície akčného plánu pre tento okres kladené do konca roku 2020. Po výjazdovom rokovaní vlády v Lipanoch o tom informoval vicepremiér pre investície a informatizáciu Richard Raši (Smer-SD). "Verím, že v tomto tempe budeme pokračovať a nezamestnanosť sa ešte viac zníži," konštatoval.

Najnovšie údaje o miere nezamestnanosti a nových pracovných miestach sú k 31. januáru 2019. Zvlášť potešujúce je podľa Rašiho využívanie prostriedkov európskych fondov v objeme 42 miliónov eur, ako aj regionálneho príspevku v sume 3,84 milióna eur, ktoré sú určené na obdobie do roku 2020 na znižovanie regionálnych rozdielov. "Z hľadiska regionálneho príspevku iba za posledný rok došlo medziročne k nárastu zakontrahovania viac ako milión eur," povedal Raši.

Z projektov akčného plánu spomenul podporené centrum manažmentu regionálneho rozvoja okresu Sabinov, podporu Spojenej školy v Sabinove na zriadenie a vybavenie prevádzky regionálneho centra vzdelávania, projekty na zvýšenie kapacity a kvality sociálnych služieb, budovanie cyklotrás v Sabinove, Lipanoch, Pečovskej Novej Vsi a Šarišských Michaľanoch, ako aj projekty na podporu cestovného ruchu, rekonštrukciu
kaštieľa v Brezovici, alebo dokumentáciu na výstavbu autokempingu v Lipanoch.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD) konštatoval, že v štruktúre evidovaných nezamestnaných v okrese je zhruba 2350 osôb len s ukončeným alebo neukončeným základným vzdelaním, pričom v drvivej väčšine ide o rómskych obyvateľov. Ako negatívum vníma, že v okrese stále nevznikol ani jeden nový sociálny podnik. V rámci nových pracovných miest v okrese najviac bolo vytvorených v priemysle, v samospráve a službách, v poľnohospodárstve a lesníctve a školstve.

Zdroj: TASR