• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

VIDEO: Ombudsmanka v Žiline riešila najmä rómsku komunitu

ŽILINA – Mesto Žilina v utorok (19.3) navštívila verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová so svojím tímom. Na pracovnom stretnutí s primátorom a vedením mesta sa okrem pracovníkov mestského úradu zúčastnili aj zamestnanci a dobrovoľníci komunitného centra, ktorí v tejto lokalite pomáhajú. Na stretnutí sa venovala hlavne téme integrácie marginalizovanej rómskej komunity do spoločnosti a zlepšeniu života ľudí v komunite na Bratislavskej ulici.

Ombudsmanka ocenila ochotu žilinskej radnice hľadať riešenia problémov, ktoré v minulosti boli často prehliadané. Zaujímala ju najmä téma vzdelávania a integrácie žiakov základných škôl v dôsledku zrušenia ZŠ na Hollého ulici, kde chodili najmä deti z geta na Bratislavskej ulici. Patakyovú tiež zaujímala aj téma náhradného bývania pre ľudí zo zbúranej bytovky na Bratislavskej ulici na jeseň minulého roka.

„Mesto má na to, aby integráciu marginalizovanej rómskej komunity zvládlo. Napriek tomu, že problém je komplikovaný, jeho riešenie vyžaduje proaktívny prístup a opatrenia, ktoré zabránia šíreniu generačnej dedičnej chudoby. Nepodaním pomocnej ruky tým, ktorí to potrebujú, sa zbytočne prehlbuje spoločenská priepasť a rozdiely vedúce k segregácii rómskej komunity,“ uviedla ombudsmanka Patakyová.

Za najakútnejšie oblasti, ktoré je potrebné prioritne riešiť, považuje primátor mesta Peter Fiabáne najmä oblasť nájomného bývania, pracovného uplatnenia pre marginalizovanú komunitu, komunitnú prácu a oblasť vzdelávania a aktivít pre deti. „Výstupy zo stretnutia s ombudsmankou zapracujeme do pripravovaného komunitného plánu, ktorý realizujeme v spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí. V tomto strategickom dokumente sa práve jeden z viacerých okruhov venuje aj riešeniu problematiky a práci s marginalizovanou rómskou komunitou. Našou snahou je aktívne pristúpiť k problémom aj v tejto komunite a pomôcť ľuďom v ich ťažkých životných situáciách,“ dodal žilinský primátor.