Všetci obyvatelia mesta s trvalým pobytom: „Martin“ majú svoju volebnú miestnosť priamo na radnici.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Martinskí bezdomovci volia priamo na radnici

MARTIN – V budove martinského mestského úradu je vo volebnom okrsku 13 zapísaných viac než 1100 voličov. Nejde ale len o bezdomovcov.

Volebná miestnosť na radnici je už tradičným miestom volieb pre všetkých obyvateľov Martina, ktorí nemajú svoju vlastnú adresu a v občiankach majú ako trvalý pobyt uvedené Martin. Nie sú to ale iba bezdomovci. Ide napríklad aj o cezpoľných, ktorých práca alebo život zaviali do metropoly Turca, doma zrušili trvalý pobyt a v Martine ešte vo svojom aktuálnom bydlisku nemajú pobyt prihlásený. Podľa slov predsedníčky okrskovej komisie č. 13. Veroniky Ladňákovej je volebná účasť v tomto špeciálnom okrsku tradične pomerne nízka. „Teraz podvečer máme veľmi nízku účasť, z 1126 voličov zapísaných v zozname prišlo zatiaľ voliť len 46. Priebeh je pokojný a bezproblémový, a doteraz neboli žiadne problémy.“

V Turci je pripravených pre voličov 139 volebných okrskov, 107 z nich je v okrese Martin a 32 v okrese Turčianske Teplice. V zoznamoch voličov je v Turci zapísaných okolo 93 700 voličov.