Odborníci upozorňujú, aby ľudia nezabudli zdaniť aj príjmy z akcií. Platia sa aj pri stratách.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Pozor na dane. Koniec marca je tu čo nevidieť

Odborníci upozorňujú, aby ľudia nezabudli zdaniť aj príjmy z akcií. Platia sa aj pri stratách.

Marec v otázke financií súvisí hlavne s podávaním daňových priznaní. Svoje špecifiká má zdaňovanie príjmov z cenných papierov. „Pri výbere investície je, okrem výnosu a rizika, dôležitým faktorom aj daňovo-odvodové zaťaženie. Jeho podcenenie môže mať zásadný vplyv na dosiahnuté výnosy,“ upozorňuje analytik Across Private Investments, Jakub Rosa.

Nejednoznačnosť a absencia jednotiaceho princípu v oblasti zdaňovania príjmov si vyžaduje znalosť legislatívy a neustále sledovanie jej zmien. Potvrdzuje to aj nižšie uvedený prehľad zdaňovania najčastejšie sa vyskytujúcich príjmov slovenských investorov.  Investori, ktorí si nechcú lámať hlavu s podávaním daňového priznania v marci, by mali na dane a odvody myslieť už pri výbere investícií. Ideálny daňový režim by mal byť spravodlivý, jednoduchý a jednoznačný. „Pri zdaňovaní príjmov z cenných papierov sa stretávame s výraznými limitáciami. Efektívna daňová sadzba je často vyššia než 19 % a investor zdaňuje viac než je jeho reálny nárast majetku. V slovenskej legislatíve pribúdajú nové paragrafy a sadzby daní, čím sa stráca prehľadnosť celého systému,“ tvrdí analytik Acrossu.

Ojedinelé nie sú ani prípady, kedy investor zaplatí daň aj pri strate z investovania. J. Rosa konštatuje, že napriek spomenutým nedokonalostiam systému je tu možné vidieť aj pozitívum. Je ním tzv. časový test. Ten umožňuje oslobodenie od daní z príjmov z cenných papierov, ktoré sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v prípade, keď medzi nadobudnutím a predajom cenného papiera ubehne minimálne rok a cenný papier nie je zároveň obchodným majetkom daňovníka. „Základným stavebným kameňom klientskych portfólií sú aj z daňovo-odvodových dôvodov indexové fondy (ETF) obchodované na burze. Okrem väčšej diverzifikácie, lepšej výkonnosti a nižších nákladov ponúkajú klientom v porovnaní s aktívne riadenými fondami aj ďalší benefit. Je ním možnosť oslobodenia výnosov od daní a odvodov,“ uzatvára Rosa.