Škola v obci Terňa (okres Prešov) bola v dôsledku určenia školského obvodu zo strany žalovaných štátnych orgánov nútená začať vzdelávať niektoré z detí na poobedňajšej zmene a v oddelených triedach.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Podľa súdu úrady nemusia zrušiť segregáciu rómskych detí

Škola v obci Terňa (okres Prešov) bola v dôsledku určenia školského obvodu zo strany žalovaných štátnych orgánov nútená začať vzdelávať niektoré z detí na poobedňajšej zmene a v oddelených triedach.

 

PREŠOV – Okresný súd v Prešove rozhodol o tom, že Okresný úrad a Ministerstvo školstva SR nemusia prijať opatrenia na odstránenie segregovaného vzdelávania rómskych detí na základnej škole v obci Terňa v okrese Prešov. Rozhodnutie nie je právoplatné. Poradňa pre občianske a ľudské práva ako žalujúca strana sa proti nemu odvolá.  

 

Žalobu proti ministerstvu školstva a Okresnému úradu v Prešove podala poradňa v januári 2016. V súdnom konaní namietala, že v dôsledku prijatých rozhodnutí o určení školského obvodu, ktoré nezohľadnili kapacitné problémy školy, a zároveň nečinnosti zodpovedných štátnych orgánov dochádza na Základnej škole s materskou školou v Terni k segregácii rómskych detí.

 

Na súde sa poradňa domáhala toho, aby súd žalované orgány zaviazal k prijatiu účinných opatrení, ktoré protiprávny stav na škole odstránia a do budúcna segregácii zabránia. Súd zamietol námietku žalovaných štátnych orgánov a konštatoval, že mimovládna organizácia je oprávnená podať verejnú žalobu a súd má právomoc takýto antidiskriminačný spor rozhodovať. Okresný súd však po prerokovaní veci podanú žalobu zamietol. O diskrimináciu by podľa súdu išlo vtedy, ak by sa preukázalo, že rómski žiaci sú v oddelených triedach vzdelávaní pre svoj etnický pôvod. „Množstvo rómskych detí na Slovensku naďalej čelí segregácii v bežných základných školách. V danom prípade štátne orgány nielenže škole neposkytli potrebnú podporu, ale ešte ju svojimi rozhodnutiami postavili do situácie, keď z dôvodu nedostatku kapacít musela začať vzdelávať časť detí na druhej zmene. Skutočnosť, že súd jasne nepomenoval zodpovednosť štátnych orgánov za danú situáciu, je pre mňa nepochopiteľná," povedal Štefan Ivanco z poradne.

 

Rozsudok bol poradni doručený 13. marca 2019. Poradňa žalobou reagovala na situáciu, ktorá v obci Terňa vznikla v roku 2014. Obec ako zriaďovateľ školy vtedy vypovedala zmluvu o spoločnom školskom obvode pre deti navštevujúce prvý až štvrtý ročník s vedľajšou obcou Malý Slivník. Urobila tak v snahe znížiť počet detí na miestnej škole s ohľadom na jej obmedzené priestorové kapacity. Deti pochádzajúce z Malého Slivníka, ktoré školu v Terni navštevujú, sú pritom rómskeho pôvodu a čelia sociálnemu znevýhodneniu.

 

 

Zdroj: TASR

Foto: terna.sk