Na Evanjelickej spojenej škole v Martine rozbehli školský sociálny projekt zameraný na pomoc rómskej komunite v mestkej časti „Bambusky“, v ktorej žije približne 600 ľudí.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Koncert Barbory Botošovej a Mareka Končeka v lokalite na Bambuskách

Na Evanjelickej spojenej škole v Martine rozbehli školský sociálny projekt zameraný na pomoc rómskej komunite v mestkej časti „Bambusky“, v ktorej žije približne 600 ľudí.

V piatok 16.11. prišla ako prvá na školu zahrať a predstaviť rómsku kultúru najznámejšia slovenská primáška Barbora Botošová spolu s hudobníkom Marekom Končekom.

Takto sa aj žiaci, ktorí pravidelne neprichádzajú do styku s Rómami mali možnosť dozvedieť o bohatej rómskej kultúre a aktuálnej situácii Rómov z prvej ruky. Iniciátorom projektu je Tomáš Gulán, učiteľ a koordinátor práce s verejnosťou a zahraničím.

Koncert sa uskutočnil v aule Biblickej školy, a následne išli študenti a pedagógovia spolu na Bambusky. Podľa Mareka Končeka by mali byť vzťahy rómov i nerómov postavené na vzájomnom počúvaní: „Naše rozdiely by sme nemali vidieť ako bariéru, ale ako cestu“.

Primáška Barbora si myslí, že projekty takéhoto charakteru sú mimoriadne dôležité. „Predstavujeme práve pozitívne príklady a vzory, taktiež hlbšie významy toho ako Rómovia cítia, premýšľajú a fungujú. Je dôležité, aby ľudia bližšie pochopili, akí Rómovia naozaj sú.“

 

Prvý rozhovor je s Barborou Botošovou a Marekom Končekom o koncerte v osade na Bambuskách, vzťahoch rómov a nerómov, tiež o pripravovanom projekte Pozitívne vzory a druhý je s inicátorom projektu Tomášom Gulánom o pomoci segregovanej rómskej komunite v Martine.