Podľa Ábela Ravasza majú deti lepšie výsledky tam, kde majú asistentov učiteľov a iné pomocné profesie.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Pomocné profesie zlepšujú komunikáciu s rómskymi komunitami

Podľa Ábela Ravasza majú deti lepšie výsledky tam, kde majú asistentov učiteľov a iné pomocné profesie.

BRATISLAVA – Na pomocné profesie na pomoc Rómom by malo ísť v priebehu dvoch rokov 130 miliónov. Vláda schválila stratégiu a rozšírenie projektov napríklad terénnej sociálnej práce, v komunitných centrách, ale aj o profesie zdravotných osvetárov, asistentov v škôlkach a školách a miestne poriadkové služby.

Podľa splnomocnenca vlády pre rómske komunity Ábela Ravasza takéto projekty zlepšujú komunikáciu s rómskymi komunitami a zlepšujú vzájomnú dôveru. „Zvyšuje sa zamestnanosť a deti majú lepšie výsledky v školách. Toto sa v obciach bez pomocných profesií nedeje," konštatoval Ravasz. „Vyšší počet ľudí v pomocných profesiách je potrebný preto, lebo tieto projekty sú zamerané na pomoc pomerne početnej skupine klientov z marginalizovaných rómskych komunít v stovkách obcí," uviedol splnomocnenec s tým, že pomocné profesie sú základom úspechu.

Vláda v tejto súvislosti vzala na vedomie informatívny materiál Správa o udržateľnosti pomocných profesií a krokoch k jej zvýšeniu. V správe sa okrem iného uvádza, že druhé fázy šiestich národných projektov, ktoré sa venujú pomocným profesiám, sú v štádiu prípravy. „Najväčšou výzvou je fakt, že tieto projekty sú financované z eurofondov. V roku 2019 majú tieto projekty prejsť do ich druhej fázy, čo je administratívne náročná úloha," uviedol splnomocnenec Ravasz.

Projekty sú z programového obdobia 2014 až 2020 a je na ne vyčlenený celkový objem nenávratných finančných prostriedkov viac než 130 miliónov eur.

 

Zdroj: TASR