V chudobnom regióne si starý primátor a noví poslanci robia napriek. Primátor zvoláva extra
zastupiteľstvo iba šesť dní pre riadnym.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Poslanci v Rimavskej Sobote neprišli rokovať o rozpočte

V chudobnom regióne si starý primátor a noví poslanci robia napriek. Primátor zvoláva extra
zastupiteľstvo iba šesť dní pre riadnym.

RIMAVSKÁ SOBOTA – „Hlasovanie nohami“ ako z príručky parlamentných obštrukcií predviedli dve tretiny mestských poslancov. Iba sedem z celkového počtu 21 ich totiž prišlo na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rimavskej Sobote. Rokovať sa malo o mestskom rozpočte. Mestský parlament nebol uznášaniaschopný, čo ale primátora nevyviedlo z miery. Prítomným poslancom predniesol viac než hodinový príhovor. Spomenul v ňom hlavné investičné akcie, ktoré sú podľa jeho názoru pre zlý rozpočet ohrozené. 

Tohtoročný rozpočet mesta poslanci síce už schválili vo februári, primátor Jozef Šimko ho však odmietol podpísať. Nesúhlasil totiž so zmenami, ktoré do rozpočtu zakomponovali poslanci z klubu Odvážme sa zrýchliť. Opätovné prerokovanie rozpočtu sa teda nekonalo. „Samozrejme, nemôžem objektívne povedať, že neprišli z trucu. Možnože niekto má objektívne príčiny, pre ktoré neprišiel. Ale mám taký pocit, že väčšina z poslancov neprišla, pretože nemajú záujem o to, aby sme konečne prijali rozpočet na rok 2019. Dovolím si povedať, že keď neprišli a chcú, aby bol rozpočet prerokovaný až 26. marca, zabrzdia do určitej miery rozvoj mesta,“ uviedol primátor Šimko. 

Zároveň avizoval, že opätovne zvolá mimoriadne zasadnutie MsZ na stredu 20. marca. „Uvidím, či poslanci prídu. Skúsim ich tam presvedčiť bod po bode,“ dodal Šimko.

Zdroj: TASR