Odborníci však upozorňujú, že neexistujú údaje, či opatrenia za milióny eur fungujú
alebo nie.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Českí Rómovia sú na tom lepšie ako v ostatných krajinách

Odborníci však upozorňujú, že neexistujú údaje, či opatrenia za milióny eur fungujú
alebo nie.

Praha – Situácia Rómov v Čechách sa vo väčšine oblastí života zlepšila. Je dokonca lepšia ako v iných európskych krajinách s početnou rómskou menšinou. V porovnaní s majoritou majú však stále veľké nedostatky. Vyplýva to z výsledkov prieskumov Európskej agentúry pre základné práva (FRA). Rómski obyvatelia Čiech sú ale na tom napriek zlepšeniu stále omnoho horšie, ako väčšina nerómskeho obyvateľstva. Ide najmä o vzdelávanie, prácu a bývanie. „Naše dáta ukazujú od roku 2011 mierne pozitívny vývoj v začleňovaní Rómov, ale nie vo všetkých oblastiach,“ uviedol Jaroslav Kling z FRA.

Podľa jeho slov situácia českých Rómov „nevyzerá až tak zle“ v porovnaní s inými európskymi krajinami s vysokým počtom rómskych obyvateľov. Medzi Rómami a ostatným obyvateľstvom ale zaznamenali „priepastný rozdiel“. Hlavne v oblastiach predškolského a školského vzdelávania, ale aj v nezamestnanosti. Výrazná je aj nepriaznivá životná situácia minority na úrovni hroziacej chudoby, či nedostatku základných životných potrieb, vrátane jedla, tepla a strechy nad hlavou. Výsledky ukázali aj vysoký výskyt prejavov agresie či útokov voči Rómom.

Podľa agentúry FRA v Čechách nie sú k dispozícii údaje a štatistiky, vďaka ktorým by sa dalo zmerať, či opatrenia prijímané v súvislosti so situáciou rómskej minority majú nejaký efekt. Zber a a vyhodnocovanie takýchto dát by mal podporiť nový dotačný program z nórskych fondov. Ten by sa mal sústrediť na tri oblasti: začleňovanie Rómov, ľudské práva a prevenciu násilia na ženách. Pre Českú republiku je pripravená podpora z nórskych fondov vo výške 19 miliónov eur. Tieto prostriedky majú prispieť aj na projekty zamerané na znižovanie sociálnych, hospodárskych rozdielov minorít a majority a aj k posilneniu ich vzťahov.

Zdroj: ČTK