Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke je jedným z aktuálnych investičných
zámerov samosprávy mesta. Slúži obyvateľom z nižších sociálnych vrstiev.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Lučenec plánuje rozšíriť komunitné centrum

Rozšírenie komunitného centra na Rapovskej križovatke je jedným z aktuálnych investičných
zámerov samosprávy mesta. Slúži obyvateľom z nižších sociálnych vrstiev.

LUČENEC – Mesto žiada na rozšírenie nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške takmer 79.000 eur z Integrovaného regionálneho operačného programu. Podľa dôvodovej správy, ktorú vedenie mesta predložilo poslancom, pôsobia v súčasnosti v komunitnom centre dvaja zamestnanci. „Súčasný stav centra je nevyhovujúci. Na to, aby mohlo poskytovať plnohodnotné služby, je nevyhnutné jeho rozšírenie,“ dodáva mesto v správe.

K vybudovaným priestorom chce preto samospráva z NFP dokúpiť a zariadiť dva kontajnery, vybudovať detské ihrisko a stanovište kontajnerov pre triedený zber. „Stavebnými úpravami a doplnením materiálno-technického zariadenia získajú pracovníci centra nástroje na vzdelávanie, voľnočasové aktivity a iné aktivity s komunitou, ktoré napomôžu predchádzať sociálno-patologickým javom,“ konštatuje samospráva v správe.

Rapovská križovatka je osada situovaná na južnom okraji mesta Lučenec. Podľa údajov samosprávy ju obýva približne 350 obyvateľov z nižších sociálnych vrstiev.

Zdroj: TASR