Právnik, sudca Najvyššieho súdu SR, niekdajší podpredseda vlády aj minister spravodlivosti Štefan Harabin je ďalším z kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky. V sobotu 16. marca sa konajú prezidentské voľby, preto prinášame profil kandidátov.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Kandidát Štefan Harabin – Východniar s veľkou rodinou a slabosťou pre Mečiara

Právnik, sudca Najvyššieho súdu SR, niekdajší podpredseda vlády aj minister spravodlivosti Štefan Harabin je ďalším z kandidátov na post prezidenta Slovenskej republiky.

BRATISLAVA - Štefan Harabin sa narodil 4. mája 1957 v obci Ľubica pri Kežmarku. Je druhýkrát ženatý a má štyri deti. Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Sudcovskú prax začínal v roku 1980 ako justičný čakateľ Krajského súdu v Košiciach. Do roku 1989 bol členom a funkcionárom Komunistickej strany Česko-Slovenska na Okresnom súde v Poprade. Po Nežnej revolúcii roku 1990 pôsobil na Krajskom súde v Košiciach a neskôr ho zvolili za sudcu Najvyššieho súdu. Ako minister spravodlivosti sa snažil zrušiť Špeciálny súd a Úrad špeciálnej prokuratúry.

Podľa svojich vyjadrení, celoživotná služba spravodlivosti ho práve pri týchto voľbách donútila pohnúť sa a ponúknuť viac vedomostí aj profesionálnych skúseností pre službu ľuďom. Slovensko podľa neho potrebuje prezidenta, ktorý skonsoliduje pomery, bude dohliadať na dodržiavanie zákonov v krajine a presadzovať, aby sa nepošliapavali zásady právneho štátu. Taktiež tvrdí, že je potrebný človek právne zorientovaný, ktorý rozumie paktom, deklaráciám či iným dokumentom, ktoré Slovensko v medzinárodnom kontexte uzatvára.

Na post hlavy štátu sa rozhodol kandidovať z presvedčenia, že súčasná situácia si vyžaduje človeka, pre ktorého je vlasť a národ na prvom mieste. V kampani potenciálnych voličov ubezpečuje, že tak ako hájil vlastnú česť, pravdu a dobré meno rodiny, bude hájiť aj všetky spoločné záujmy Slovákov. V prezidentskom paláci plánuje zriadiť účinnú právnu kanceláriu na okamžitú pomoc vo veciach svojvoľného porušovania povinností akéhokoľvek štátneho úradníka na úkor práv bežných občanov.

Prvoradým cieľom Štefana Harabina je podľa vlastných vyjadrení obnova právneho štátu a sfunkčnenie mechanizmov zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci. Presadiť chce funkčné referendum a zasadiť sa plánuje o opätovné vymedzenie postavenia neziskových organizácií. 

V ekonomickej oblasti je za návrat strategických podnikov a ziskových sieťových odvetví do rúk štátu. Podporiť tak chce takú legislatívu, ktorá to umožní. Zastaviť chce tiež masové vysťahovalectvo za prácou do zahraničia. V súlade s ústavou je za uplatňovanie princípov sociálne a ekologicky orientovanej trhovej ekonomiky, ktorej výsledkom by malo byť znižovanie rozdielov medzi chudobnými a bohatými. V sociálnej oblasti a zdravotníctve chce urobiť nápravu v systéme fungovania zdravotníctva. V kampani je proti zvyšovaniu dôchodkového veku. Zasadiť sa chce o to, aby ľudia odkázaní na sociálnu pomoc mali priestor na dôstojný život.

V kultúrnej oblasti sa hlási k podpore a zachovávaniu tradičných, konzervatívnych, kresťanských hodnôt. Podľa svojich vyjadrení chce zastaviť šírenie násilného vnucovania rodovej ideológie na školách, medzi deťmi a mládežou aj úpravy v legislatíve, ktoré by šírenie tejto ideológie podporovali. Posilniť plánuje vzdelávanie o slovenskom folklóre. V oblasti zahraničnej politiky plánuje presadzovať hlavne národné záujmy a naďalej strážiť hranice. Riešenie migračnej krízy vidí v podpore ich domovských krajín, a to hlavne štátmi, ktoré tento stav spôsobili. Nekompromisne chce presadzovať vôľu žiť v zvrchovanej krajine s právom na vlastné sebaurčenie a ochranu našej národnej identity.

- zb -