Skauti priniesli symbol Vianoc z Betlehema aj Rómom do skromných obydlí v martinskej mestskej časti Bambusky. 

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Betlehemské svetlo sa dostalo aj k Rómom na Bambuskách!

Skauti priniesli symbol Vianoc z Betlehema aj Rómom do skromných obydlí v martinskej mestskej časti Bambusky. 

Betlehemské svetlo je symbolom lásky, pokoja, mieru a porozumenia. Prvý plamienok svetla sa každý rok zažne v Betleheme, a vďaka skautom sa dostane do celého sveta. Tak sa vytvorí po všetkých krajinách „reťaz“, ktorá symolicky spája ľudí zúčastnených krajín. Práve skauti Miško a Miško nám vysvetlili, akú dlhú cestu malo svetlo z Betlehema až na Bambusky: ,,Vybraný skaut odpáli oheň z miesta narodenia Ježiša Krista  ktorý je v Betleheme,  a odtiaľ putuje letecky  do Viedne a  celej Európy. Toto svetlo sa v rámci Európy preváža zväčša vo vlaku, a my ho každý rok prevezmeme vo Vrútkach. Následne s ním putujeme v Turci po kostoloch, rodinách a námestiach.“ V priebehu dňa tak skauti doručia betlehemské svetlo do 330 miest a obcí na Slovensku, po 28 hlavných a vedľajších tratiach. 

„Neboli sme si istí, či nás miestni Rómovia prijmú“

Betlehemské svetlo sa dostane ku všetkým, k veriacim i neveriacim. Šíri totiž pokoj, lásku, mier a porozumenie, čo sú univerzálne hodnoty každého človeka. Aj mladí skauti sa s touto myšlienkou naplno stotožňujú, a rozhodli sa zaniesť svetlo aj na Bambusky. Priznali sa, že tam ešte nikdy neboli: ,,najskôr sme mali mierne obavy z neznámej komunity. Neboli sme si istí, či nás miestni Rómovia prijmú. Báli sme sa, ako to celé dopadne“. 

„Na Bambuskách je silno veriaca komunita, ktorá nás privítala s pokorou a úctou“ 

Napokon všetko dobre dopadlo, skauti aj miestni Rómovia boli nadšení: ,,Je tu dosť silno veriaca komunita ktorá nas privítala s pokorou a úctou. Zároveň nás aj pohostili a zapriali nám a našim rodinám pekné prežitie vianočných sviatkov. Tá úprimnosť a radosť z našej návštevy  bola úžasná. Jednoznačne Bambusky neobídeme ani na budúci rok.“ Chalani sa vyjadrili, že by radi pomohli búrať predsudky voči rómskej komunite, a chceli by nadviazať užšiu spoluprácu s obyvateľmi Bambusiek.

 

Zdroj: rádio ROMA