Obnova zhorenej národnej kultúrnej pamiatky napreduje, no otvoriť by ju mali až po deviatich rokoch od požiaru strechy. Hornú časť hradu majú opravovať ešte dlhšie.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Krásnu Hôrku plánujú otvoriť až v roku 2021

Obnova zhorenej národnej kultúrnej pamiatky napreduje, no otvoriť by ju mali až po deviatich rokoch od požiaru strechy. Hornú časť hradu majú opravovať ešte dlhšie.

Bratislava, Krásna Hôrka – Podľa ministerstva kultúry nejde len o odstraňovanie následkov požiaru z roku 2012, ale o obnovu hradu. Špecializovaný tím sa musel vysporiadať s problémovými oblasťami a obnova hradu napreduje.

Na projektovej príprave už rok a pol pracujú experti z Ministerstva kultúry a Slovenského národného múzea (SNM). Pomáhajú im aj odborníci zo Slovenskej technickej univerzity, ktorí pripravili špeciálnu projektovú dokumentáciu.  

Projekčné oddelenie SNM sedem rokov po požiari pod vedením hlavného architekta Róberta Erdélyiho pracuje na príprave architektonického a stavebného riešenia projektu. Do dnešného dňa bolo preinvestovaných okolo 5,2 mil. € z poistného plnenia a približne 97 tisíc € z verejnej zbierky. 

Začali sa už aj čiastkové stavebné práce, súvisiace s komplexnou  obnovou hradu.
„Tu nejde o nejaký zjednodušený návrat stavu hradu pred požiarom. Nesmieme zabúdať na to, že Krásna Hôrka je jedinečnou kultúrnou pamiatkou a komplexom stavieb, ktorá si vyžaduje odborný prístup nielen k rekonštrukcii, teda k odstráneniu následkov požiaru z roku 2012. Ale v rámci komplexnej obnovy chceme tiež odstrániť nevhodné zásahy realizované v rokoch 1956 – 1989, ktoré výrazne poškodili autenticitu tejto pamiatky. Aj preto komplexný návrh obnovy priebežne konzultujeme so zástupcami Pamiatkových úradov a ďalšími odborníkmi. Predstavený projekt komplexnej obnovy je najrozsiahlejší v histórii hradu a akceptuje súčasné požiadavky na bezpečnú prevádzku hradu, ako aj maximálne zvýšenie komfortu pre jeho návštevníkov a to za dodržania všetkých postupov, stanovených medzinárodnými organizáciami." spresnil riaditeľ Slovenského národného múzea Branislav Panis.   

Ak všetko pôjde podľa plánov, dolná a stredná časť hradu Krásna Hôrka privíta prvých návštevníkov v roku 2021. Obnova hornej časti hradu bude trvať dlhšie.

 

Zdroj: SNM

Foto: nahuby.sk