Slovensko predsedá medzinárodnej organizácii, ktorá bude dohliadať na prezidentské voľby

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Pozorovatelia volieb z OBSE sú už na Slovensku

Slovensko predsedá medzinárodnej organizácii, ktorá bude dohliadať na prezidentské voľby

 

BRATISLAVA – Hlavným cieľom pozorovateľskej misie je posúdiť prípravu a priebeh prezidentských volieb z pohľadu dodržiavania medzinárodných záväzkov a pravidiel právneho štátu. Šesť medzinárodných expertov bude v našej krajine až do skončenia prezidentských volieb.

Volebná hodnotiaca misia je z Úradu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR). Šéfom tímu je Alexander Keltchewsky a jeho zástupkyňou je Daria Bogumila Paprocka.

 

Pozorovatelia do dvoch mesiacov od volieb vypracuje a zverejní aj hodnotiacu správu. Jej súčasťou budú aj odporúčania ODIHR zamerané na odstránenie prípadných identifikovaných nedostatkov.

 

Naša krajina sa ako člen Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) zaviazala umožniť pozorovanie akýchkoľvek volieb. Slovensko mimochodom tento rok OBSE predsedá.

Pozorovanie volieb je súčasťou dohôd všetkých účastníckych štátov OBSE, ktoré pozvaním volebných pozorovateľov pod patronátom úradu ODIHR demonštrujú ich transparentnosť, nezávislosť a dodržiavanie demokratických princípov.

 

Experti ODIHR už začiatkom roka konštatovali posun v súvislosti s prípravou volieb na Slovensku. Podľa nich existujúci právny rámec obsahuje rad pozitívnych zmien a dodatkov od roku 2014, vrátane špecifikovania postavenia a úloh Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

 

Zdroj: SITA

Foto: kabar.kg