Tento inštitút však nie je zázračný všeliek a pred dlhmi človek neutečie, upozorňujú
právnici.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Osobný bankrot vyhlásili desaťtisíce Slovákov

Tento inštitút však nie je zázračný všeliek a pred dlhmi človek neutečie, upozorňujú
právnici.

BRATISLAVA – Inštitút osobného bankrotu presadilo vo vláde a parlamente a uviedlo do praxe Ministerstvo spravodlivosti SR (MS SR) za pôsobenia Lucie Žitňanskej. Ide o spôsob, ako pomôcť ľuďom, ktorí nemajú šancu splácať svoje osobné záväzky. Osobný bankrot využilo za dva roky fungovania viac ako 21-tisíc občanov. Pri osobnom bankrote môžu občania využiť dve možnosti, konkurz, alebo splátkový kalendár. Bezplatné právne poradenstvo poskytuje Centrum právnej pomoci, ktoré patrí pod rezort spravodlivosti. „Centrum právnej pomoci poskytuje právne poradenstvo ľuďom hlavne prostredníctvom kancelárií, ale zároveň aj konzultačných pracovísk ktoré majú pokrytie v rámci celého Slovenska,“ uviedol právnik centra Ladislav Szabó.

Aktuálne pôsobí Centrum v 40-ich mestách na Slovensku, od 6. marca je to presne 15 kancelárií a 25 konzultačných pracovísk. Tam klienti môžu prísť na bezplatnú konzultáciu, v rámci ktorej im zamestnanci poskytnú podrobné informácie k tejto problematike a k celému procesu oddlženia sa. „Neschopnosť splácať svoje záväzky doviedla mnohých Slovákov do situácie, keď si na splácanie úverov, tovarov alebo služieb museli vziať ďalšie pôžičky a neraz aj od nebankových subjektov a za nevýhodných podmienok. Na súdoch počet exekučných konaní z roka na rok prudko rástol. Mnohí z dlžníkov sa dostali do finančných ťažkostí pre jedno nesprávne životné rozhodnutie a potrebovali pomocnú ruku,“ uvádza MS SR.

Vyhlásenie osobného bankrotu sa zmenou legislatívy pred dvoma rokmi stalo pre bežných ľudí omnoho prístupnejšie. Dokazujú to aj štatistiky. Od roku 2006 zbankrotovalo 24 362 ľudí, pričom u takmer 88 percent z nich došlo k vyhláseniu osobného bankrotu za uplynulých 24 mesiacov. Najčastejšie vstúpili do konkurzu dlžníci z banskobystrického kraja, kde bolo vyhlásených 5 458 osobných bankrotov. Zo štatistických údajov tiež vyplýva, že častejšie sa do dlhov a exekúcií dostali muži. Z celkového počtu za posledných 24 mesiacov pripadlo na mužov 13 000, teda 60,89 % a na ženy 8 352, čo je 39,11 % osobných bankrotov.

Zdroj: SITA