Priemerný starobný dôchodok sa na slovensku dostal na úroveň 456 eur.

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Dôchodky rastú pomaly, ale rastú

Priemerný starobný dôchodok sa na slovensku dostal na úroveň 456 eur.

 

BRATISLAVA  – Priemerný starobný dôchodok na konci februára oproti minulému roku narástol o 17,78 eura. Starobný dôchodok poberá aktuálne 1,07 milióna ľudí.

Podľa údajov Sociálnej poisťovne medziročne stúpli aj predčasné starobné  dôchodky. Okolo 15 800 penzistov dostáva priemerne o 12,99 eura viac, ako v minulom roku. Predčasný starobný dôchodok dosiahol tento rok  v priemere 425,01 eura.

Na Slovensku žije aj 237 200 invalidných dôchodcov. Priemerná výška invalidného dôchodku s mierou postihnutia do 70 percent bola na konci februára tohto roka na úrovni 209,29 eura. Ide o medziročné zvýšenie o 5,36 eura.

 

Priemerný invalidný dôchodok pre osoby s mierou postihnutia  nad 70 % vyplácala Sociálna poisťovňa v priemernej výške 378,20 eura. Oproti koncu februára minulého roka je to nárast o 11,08 eura.

 

Rastú aj vdovské, vdovecké a sirotské dôchodky. Na Slovensku je evidovaných 292 300 vdov, každá z nich dostáva vdovský dôchodok v priemernej výške 263,44 eura, čo je medziročný nárast o 8,22 eura. Oproti tomu je 48 300 vdovcov, ktorí si medziročne prilepšili o 6,91 eura. Priemerný vdovecký dôchodok je teda tento rok na úrovni 207,88 eura.

 

Sirotské dôchodky dostávalo od štátu na konci februára tohto roka 20 700 sirôt, v priemernej výške 137,54 eura. Priemerná sirotská penzia bola teda medziročne vyššia o 3,17 eura.

 

 

Zdroj: SITA