Cez e-občiansky je pre každého držiteľa preukazu s aktivovaným čipom dostupný prehľad osprávnych priestupkoch, ktoré o nich vedie polícia, hasiči, či okresné úrady. Čoskoro cez internet bude možné požiadať o splátky, či odklad splácania.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Občania s elektronickým občianskym si môžu skontrolovať pokuty od ministerstva vnútra

Cez e-občiansky je pre každého držiteľa preukazu s aktivovaným čipom dostupný prehľad o správnych priestupkoch, ktoré o nich vedie polícia, hasiči, či okresné úrady. Čoskoro cez internet bude možné požiadať o splátky, či odklad splácania.

BRATISLAVA – Ministerstvo vnútra dokončilo ďalšiu fázu elektronizácie verejnej správy. Najnovšie majú občania s aktivovaným elektronickým občianskym preukazom (eID) prístup k vlastným priestupkom a správným konaniam, ktoré voči nim vedú inštitúcie spadajúce pod rezort vnútra – polícia, hasiči, okresné úrady. Prehľad pohľadávok štátu voči občanovi sú dostupné na tejto stránke ministerstva vnútra. Podľa rezortu ide o zavŕšenie ďalšej etapy projektu financovaného z eurofondov, ktorý začal už v roku 2007 a doteraz stála 43 miliónov eur. Konkrétne táto etapa za 3,7 milióna eur odštartovala v roku 2013.

Dodávateľom projektu je konzorcium firiem SAP Slovensko, s. r. o., Ericsson Slovakia s. r. o., MICROCOMP - Computersystém s. r. o. „Predpokladom na používanie väčšiny elektronických služieb je mať aktivovaný elektronický občiansky preukaz s bezpečnostným osobným kódom /BOK/. Jeho držiteľ môže v súčasnosti v rámci služieb projektu Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku - 2. fáza bezplatne po prihlásení požiadať o informácie o priestupkoch, sankciách či pohľadávkach z nich plynúcich a o uložených ochranných opatreniach, ktoré o ňom vedie ministerstvo vnútra,“ uviedlo vo svojej správe rezort vnútra.

Prehľad všetkých neuhradených pohľadávok po splatnosti je dostupný v Centrálnom registri pohľadávok štátu. Pomocou ďalšej elektronickej služby však môže držiteľ elektronického OP získať štruktúrované informácie o dlžných sumách a trovách konania, ktoré mu uložila polícia, Hasičský záchranný zbor či pracoviská civilnosprávneho úseku štátnej správy. V rámci elektronického vybavenia pokuty či sankcie bude možné čoskoro elektronicky podať žiadosť o uzatvorenie dohody o splátkach, o odklad platenia či žiadosť o odpustenie dlhu. Služby sú k dispozícii na portáli Elektronické služby MV SR a tiež na Ústrednom portáli verejnej správy.

- rom-