Agentúra Romata položila všetkým kandidátom na prezidenta desať rovnakých otázok.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Prezidentská anketa: Bohumila Tauchmanová – Sama zažívam segregáciu, preto chápem rómsku komunitu

Agentúra Romata položila všetkým kandidátom na prezidenta desať rovnakých otázok.

Agentúra Romata položila všetkým kandidátom na prezidenta desať rovnakých otázok. Postupne bude zverejňovať odpovede jednotlivých kandidátov. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční už túto sobotu 16. marca. Druhé kolo, kde by mali postúpiť dvaja najúspešnejší by sa malo uskutočniť o dva týždne 30. marca.

 

Odpovede kandidátky na prezidenta Bohumily Tauchmanovej:

Pracuje vo vašom tíme nejaký človek, ktorý sa hlási k rómskej komunite?

Áno, spolupracujem s viacerými Rómskymi aktivistami po celom slovensku. Sami ma aktivovali a bolo to pre mňa veľmi milé prekvapenie. Sú to veľmi rozhľadení ľudia a určite s nimi budem spolupracovať aj po voľbách, nakoľko rómsku otázku a celkovo chudobu na Slovensku treba riešiť a budem sa jej venovať aj po voľbách. 

Boli ste niekedy v segregovanej osade? Aký dojem to na vás zanechalo? 

Bola som s týmito aktivistami navštíviť viaceré osady. Na strednom, južnom a teraz v sobotu aj na východnom Slovensku v osade Svinia pri Prešove. Pozrite si môj YouTube. Aké boli moje dojmy? Otriasli mnou, človek sa predsa kultivuje aj prostredím, v ktorom  žije. Prostredie v osadách, kde Rómovia  žijú, ich zatláča ešte viac do prachu a bahna. Bola som rada, že mám  tie možnosti sa na svojej koži presvedčiť a prežiť tú biedu a priam neľudské podmienky, v akých žijú. Je to veľký problém celej spoločnosti a stále narastá.

Kde sa stala chyba, že napriek deklarácii o prioritnom riešení sa za 30 rokov od pádu komunizmu situácia rómskej komunity so vzdelávaním, prístupom k zdravotnej starostlivosti, uplatnení na pracovnom trhu zmenila k lepšiemu iba minimálne?

Mám 60 rokov a viem, ako to bolo za socializmu a teraz. Rozdiely sa výrazne prehĺbili a nie zmenšili. Chyba je v celom systéme našej spoločnosti. Európske peniaze boli zle využité a zneužité. Rozprávam sa teraz v poslednom čase intenzívne s Rómami a majú veľmi dobré systémové prístupy riešenia situácie v prospech zlepšenia života Rómov. Návrhy sú postavené aj na riešení budovania komplexných osád a na ukázaní úspešných príkladov, ktoré by Rómovia radi bez nátlaku a dobrovoľne nasledovali. A mnohé iné, kde by nastúpili do čela projektov odborníci z rómskej komunity a nie úradníci, ktorí v osade možno ani neboli.

Kde robia chybu politici, kde štátni úradníci, kde väčšinová spoločnosť a kde samotná rómska komunita?

Všetci máme svoj diel viny na nezvládnutí tohto problému. Politici sa boja urobiť systémové kroky nápravy, lebo tie sú zo začiatku aj nie príjemné, lebo sa boja riskovať stratu voličských hlasov, tak vždy sľubujú pred voľbami nemožné. Úradníci nie sú platení aj od úspechu projektu, ale od počtu hodín strávených v práci. Rómska komunita je málo aktívna a nejednotná, aj keď cítim, že sú náznaky spájania sa v prospech skutočného riešenia problémov. Majoritu a minoritu stále viac od seba oddeľujú, vyvolávajú mnohými vyjadreniami nevraživosť medzi nami. Dôvod je ten, aby sa zakryli skutočné problémy celkového riešenia chudoby na Slovenku a ich dôvody. Pýtate sa a je to opodstatnené, kde sú tie miliardy na Rómsku otázku z Európskej únie, keď okrem vybudovania potrebných komunitných centier, sociálnych pracovníkov v teréne a ďalších sa osady zväčšujú, vzdelanie upadá, hygiena, zdravie a kultúra Rómov tiež.

Čo je podľa vás najúčinnejším opatrením pre zlepšenie postavenia ale aj podmienok rómskej komunity?

Musíme si uvedomiť, že nič nie je zadarmo. Ak sa má niečo trvale zlepšiť, tak sa musí nielen prijímať ale aj dávať. To znamená, že treba pomôcť, podať pomocnú ruku, ale treba sa aj zapojiť a postaviť sa na vlastné nohy a kráčať životom ďalej na vlastných nohách.

Ako zabrániť umiestňovaniu detí so segregovaných osád do špeciálnych škôl napriek tomu, že ich mentálne schopnosti sú na úrovni bežných / zdravých detí?

Nič mi nie je viac proti môjmu presvedčeniu, keď sa ľudia delia. Ja som v Martine na základnú školu chodila s viacerými Rómami a aj sedela pár mesiacov v lavici s jedným. Keď svoj intelekt nerozvíjate, nemáte podmienky na to, aby ste sa rozvíjali, tak zakrniete a je jedno, akú farbu pleti máte. Ja som popri mojej kandidatúre na prezidentku SR, paradoxne prvý krát vo svojom živote zažila, čo je to segregácia. Tiež zažívam na vlastnej koži segregáciu. Nie je to príjemný pocit. Ale som zaň vďačná. Nič lepšie nespoznáte, ako keď si opisovaný pocit vyskúšate v reálnom živote. O čom hovorím? Rozdelili prezidentských kandidátov na tri umelé segmenty a podľa toho sa k nim správajú médiá 1. klasa - možní víťazi podľa prieskumov. 2. klasa - mediálne zaujímaví kandidáti. 3. klasa - segregovaní, diskriminovaní kandidáti, posudzovaní podľa prieskumov a percent voličov, ktorí by ich volili. Ja patrím do tých odsunutých na okraj ostatných kandidátov. Prieskumom neverím a nechám, aby sa vo voľbách vyjadrili voliči a nie akési umelé prieskumy. Chceli, aby som sa vzdala, nevzdám sa v prospech žiadneho kandidáta, nesklamem mojich voličov.

Ako prekonať nedôveru rómskej komunity k inštitúciám, zdravotníckym zariadeniam, sociálnym pracovníkom?

Viete, v našej spoločnosti väčšina z občanov Slovenska nedôveruje tomu všetkému čo píšete. Nedôvera sa buduje na základe dobrých skúseností. Ak sa zmení prístup štátu, úradníkov a ďalších tak sa bude budovať aj dôvera. Ale ako som už písala, snaha musí prísť z oboch strán, teda aj  od nás ľudí.

Čo môže spraviť samotná rómska komunita a jej členovia pre zlepšenie svojej životnej situácie?

Spojiť sa, dosadiť do orgánov svojich ľudí a kontrolovať tok peňazí , ktorý ide na rómsku komunitu, aby sa efektívne a transparentne míňali a tiež navrhovať, na aké projekty budú použité. Či budú zmysluplné a pomôžu zlepšiť život, alebo budú vynaložené neprimeranou mierou na platy úradníkov. 

Čo môže spraviť majoritná spoločnosť pre rómsku komunity, aby sa jej životná situácia zlepšila?

Ak poviete A, že sa vybudovali domy pre Rómov, tak musí povedať, aj B, že Rómovia ich musia aj splácať a tiež prispieť prácou na ich stavbu. Keď sa to jasne nepovie zo strany politikov, médií, tak sa zasieva závisť a nenávisť majority. Chudoba na Slovensku je stále väčší problém. Tí, ktorí sú na hranici biedy a žijú v biede  a pochádzajú z majoritnej komunity narastá veľkým tempom. Kde sa dvaja bijú tretí vyhráva. Komu tento stav prospieva?

Prečo vy vás ľudia mali voliť?

Lebo nikdy nesľúbim to, čo neviem splniť. Myslím si, že rôznych sľubov sme sa už napočúvali všetci veľa rokov. Treba začať konať a ja som konať pripravená.

 

-rom-