Agentúra Romata položila všetkým kandidátom na prezidenta desať rovnakých otázok.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Prezidentská anketa: Štefan Harabin – Rómov nemusíme meniť na náš obraz

Agentúra Romata položila všetkým kandidátom na prezidenta desať rovnakých otázok.

 

Agentúra Romata položila všetkým kandidátom na prezidenta desať rovnakých otázok. Postupne bude zverejňovať odpovede jednotlivých kandidátov. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční už túto sobotu 16. marca. Druhé kolo, kde by mali postúpiť dvaja najúspešnejší by sa malo uskutočniť o dva týždne 30. marca.

 

Odpovede kandidáta na prezidenta Štefana Harabina:

Pracuje vo vašom tíme nejaký človek, ktorý sa hlási k rómskej komunite?

Môj tím sa skladá najmä z mojej rodiny. Rodina je mi oporou, zdrojom múdrosti, úprimnej kritiky, sily a presvedčenia, že to, čo robím, je dôležité a správne pre všetkých našich občanov. Okrem toho mám v tíme niekoľko mojich priateľov, ktorí mi pomáhajú organizovať stretnutia. Róm medzi nami nie je.

Boli ste niekedy v segregovanej osade? Aký dojem to na vás zanechalo?

Samozrejme, nie raz. Od detstva som vyrastal v prostredí, kde žili aj Cigáni alebo Rómovia ak sa tak chcú nazývať. Životné podmienky sú v mnohých osadách nedôstojné pre človeka. Chýbajú normálne domy alebo byty, chýba teplá a studená voda, chýba kanalizácia. To je všetko zlé. Ale čo ma vždy zaujalo, je ľudskosť Rómov, ich dobrosrdečnosť a sila pocitu rodiny a spolupatričnosti.

Kde sa stala chyba, že napriek deklarácii o prioritnom riešení sa za 30 rokov od pádu komunizmu situácia rómskej komunity so vzdelávaním, prístupom k zdravotnej starostlivosti, uplatnení na pracovnom trhu zmenila k lepšiemu iba minimálne?

Chýb je hneď niekoľko. Aj zo strany štátu, aj zo strany Rómov. Ak má štát v rámci svojho rozpočtu vydelené finančné prostriedky na zlepšenie situácie Rómov, tak ich nemá míňať na nič iné. Starosta každej obce dobre vie, čo treba urobiť. Problémy sú s vlastníctvom pozemkov, na ktorých sú mnohé osady, a to treba vyriešiť. Mnohé sa už zlepšiť podarilo. V tom treba pokračovať. Problémy sú aj s počtom lekárov, učiteľov. To všetko musí riešiť štát. Nemusíme sa však za každú cenu snažiť Rómov zmeniť, aby boli presne takí, ako my. Oni sú hrdý národ, majú svoju morálku, svoje tradície, kultúru, svoje hodnoty. To treba rešpektovať. Ak to budeme robiť nasilu, nebudú mať o to záujem. Ja si myslím, že štát sám nedokáže skoro nič. Dokáže iba vytvárať lepšie podmienky. Rómska komunita sa tiež musí chcieť sama aktívne zo svojej situácie dostať von. A to sa dá len prostredníctvom vzdelávania mladej generácie. Začať treba od vlastných detí. Aj keby sa dnešní rodičia nedokázali celkom z tejto situácie sami vymaniť, ich deti, ak budú mať dobré vzdelanie už budú žiť celkom inak, omnoho lepšie. Treba začať s výchovou detí v rodinách už od útleho veku, potom dostať deti do škôl, nenechať ich školu vynechávať, je to len pre ich dobro. Škola je pre deti veľmi zaujímavá, mnoho sa dozvedia, naučia, treba ich pochváliť za to, že chodia do školy. Veľa problémov súvisí aj s nedostatkom pracovných príležitostí a s tým spojeným nedostatkom peňazí na riadny život rodiny. Z niekoľko sto eur nevyžijú ani naši dôchodcovia, ani naši Rómovia. Štát má a môže podľa zákona pomáhať ľuďom v zlej alebo nevýhodnej situácii. Takých ľudí je na Slovensku veľa nielen v rómskej komunite.

Kde robia chybu politici, kde štátni úradníci, kde väčšinová spoločnosť a kde samotná rómska komunita?

Mnohí politici radi sľubujú, tvrdia, ako sami cítia s ľuďmi, ale veľa toho pre nich nespravia. Iní politici vinia za všetko iba Rómov. Vraj keď nič nerobia, tak prečo by mali dostávať niečo zadarmo. Ale na druhej strane chcú na Slovensko dovážať tisícky migrantov a im dávať peniaze a byty tiež zadarmo. S tým kategoricky nesúhlasím.

Ja si myslím, že treba vychádzať z existujúcej situácie. Vieme, že mnohí Rómovia žijú v osadách, bez vody, kanalizácie, v okolí nemajú možnosť sa nikde zamestnať a sami sa z toho jednoducho nevedia dostať. Preto štát musí zásadne zmeniť ich situáciu, vykúpiť od vlastníkov pozemky,na ktorých stoja osady, zaviesť tam vodu, elektrinu, kanalizáciu. Zriadiť pre deti škôlku, spolupracovať s rodičmi pri vzdelávaní detí. Na tieto opatrenia sa nemožno pozerať ako na niečo, čo Rómovia dostanú bez práce a druhí, ktorí riadne pracujú nedostanú nič zadarmo. Je to jednoducho mimoriadna situácia, ktorá musí byť riešená zásadným spôsobom ako mimoriadna pomoc. Súčasne s tým môže štát pomáhať zakladať malé podniky, rozbehnúť produkciu a služby v rámci miestnej komunity, Toto musí štát robiť nie kvôli nejakým správam pre medzinárodné organizácie ale kvôli svojim občanom. Verím, že na Slovensku a v rámci rómskej komunity je množstvo veľmi šikovných a nadšených ľudí, ktorí vedia ako sa dá pomôcť. Takých ľudí musí štát podporovať a spolupracovať s nimi.

Čo je podľa vás najúčinnejším opatrením pre zlepšenie postavenia, ale aj podmienok rómskej komunity?

Jednoznačne vzdelanie mladej generácie. Rozhodujúcu úlohu tu zohrávajúrodičia detí. Matka a otec musia výchove svojich detí venovať osobitnú pozornosť. Všetky deti, aj slovenské, aj cigánske treba od malička učiť, že všetko, čo budú vedieť im v živote pomôže. Keď budú veľa vedieť, nikto ich neoklame a môžu si sami rozhodovať v čom chcú byť pre spoločnosť prospešní. Vzdelanie je základom sociálnej spravodlivosti, rovnakých príležitostí sa v živote uplatniť.

Ako zabrániť umiestňovaniu detí so segregovaných osád do špeciálnych škôl napriek tomu, že ich mentálne schopnosti sú na úrovni bežných / zdravých detí?

Prístup k deťom v predškolskom veku je z hľadiska ich budúceho uplatnenia v živote mimoriadne dôležitý. Spolupracovať tu musia rodičia detí, učitelia, osoby, ktoré majú v miestnej komunite

prirodzenú autoritu a štát, ktorý môže komplexným systémom vzdelávania detí zabezpečiť rovnaké podmienky a pomoc pre všetky školy, bez rozdielu.

Ako prekonať nedôveru rómskej komunity k inštitúciám, zdravotníckym zariadeniam, sociálnym pracovníkom?

Štát a jeho inštitúcie slúžia všetkým občanom. Nedôvera môže vznikať tam, kde jedna alebo druhá strana pociťuje nespravodlivosť. Tá sa však nedeje iba voči rómskej komunite. Tisícky ľudí na Slovensku sa nemôžu domôcť svojich práv. Politici na čele štátu musia byť vzorom, nesmú byť skorumpovaní a sami porušovať zákony. Tu treba začať. Súčasne treba hľadať viac spolupracovníkov priamo z rómskej komunity, pracovať s ľuďmi, ktorí sú v týchto komunitách prirodzenou autoritou. A hlavne, Rómovia musia vidieť výsledky dobrej práce. Som presvedčený, že všetko sa dá riešiť, treba na to každodenne pracovať a byť trpezlivý.

Čo môže spraviť samotná rómska komunita a jej členovia pre zlepšenie svojej životnej situácie?

Sústrediť sa na svoje deti, vychovávať ich, povzbudzovať ich v ich rôznom talente, zabezpečiť im vždy dostatok stravy, čistého oblečenia, osobnej hygieny, lásky, trpezlivosti. Rodičia majú jediní so svojimi deťmi možnosť byť väčšinu dňa. Musia svoje deti vodiť do školy a ak je to potrebné, pomáhať im s domácimi úlohami. Aj rodičia môžu mať hodinu alebo dve za týždeň svoje vzdelávanie. Veľmi by to pomohlo. Dať deťom vzdelanie je to najdôležitejšie. Budú sami vedieť posúdiť čo sa v spoločnosti deje a ako by sa to dalo zlepšiť. V tom sa skrýva ich sila, sloboda a ich budúcnosť.

Čo môže spraviť majoritná spoločnosť pre rómsku komunitu, aby sa jej životná situácia zlepšila?

Prestať míňať skoro všetky peniaze iba na zbytočné konferencie a výskumy o Rómoch. Už všetko vieme, už sme urobili množstvo konferencií. Máme dokonca aj niektoré dobré projekty. Treba sa teraz sústrediť na ich realizáciu. Treba to robiť spolu s rómskou komunitou. Nemôžu žiť v chatrčiach, blate, bez vody, lekárov a bez vzdelania. Rómovia, presne tak, ako ostatní ľudia sú šikovní a nadaní. Ak budú aj sami chcieť žiť krajšie a budú trpezlivo na sebe pracovať, potom sa nám to spolu podarí. Aj rómske mamy chcú pre svoje deti iba to najlepšie, aby sa im v živote darilo a aby boli zdravé. Nehovorím to nadarmo. Mamy majú hlavnú úlohu pri výchove a dobrom vzdelaní svojich detí. Štát sa nesmie vzdať, aj keď sa ihneď všetko nedarí tak, ako si to ľudia predstavujú, treba spoločne a trpezlivo pokračovať v tom, aby sa z osád stali riadne časti našich obcí, kde budú životné podmienky rovnaké, ako aj pre ostatných občanov.

Prečo by vás ľudia mali voliť?

Pretože som čestný človek, skúsený právnik, ktorý celý život presadzoval spravodlivosť, právo pre každého, nie len pre bohatých. Pretože mám rád všetkých ľudí, nie som politik, nie som človek, ktorý sa dá kúpiť. Ide mi o to, aby sme si chránili svoje rodiny, svoje deti pred nebezpečnými migrantmi z Afriky a Ázie, ktorých nám chcú nanútiť zo zahraničia. Naši občania majú málo a oni chcú, aby sme migrantom len tak dávali domy, byty, 800 eur a všetko zadarmo? Nie. Pokiaľ naši ľudia, ktorí potrebujú pomoc nebudú dobre zaopatrení, tak cudzích nemáme čo zadarmo živiť, ani ich k nám pustiť. To je náš štát. Poriadok treba robiť zhora. Nedá sa to zmeniť, ak tí politici na čele štátu slúžia sami sebe, zahraničným a nie našim záujmom, ak sú skorumpovaní a sami porušujú zákony. Slovensko potrebuje človeka, ktorý sa nebojí, dokáže a vie ako urobiť v štáte poriadok. Potom sa bude dobre žiť nám všetkým.

 

-rom-