Mesto investuje do svojho rozvoja približne 53-tisíc eur.

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

V Piešťanoch môžu žiadať o dotácie

Mesto investuje do svojho rozvoja približne 53-tisíc eur.

Piešťany – Mesto Piešťany zverejnilo výzvu na žiadosti o dotácie. Športové kluby, charitatívne organizácie, usporiadatelia kultúrnych podujatí, aktivisti v oblasti životného prostredia a ďalší sa o finančný príspevok môžu uchádzať do 5. apríla. Informovala o tom radnica na svojom webovom portáli.

Mesto poskytuje dotácie v súlade s platným všeobecne záväzným nariadením právnickým a fyzickým osobám. Zastupiteľstvo vyhradilo:

  • 15 000 eur na šport
  • 6 500 eur na kultúrne aktivity
  • 6 640 eur na zdravotníctvo a podporu ochrany zdravia
  • 10 000 eur pre charitatívnu a humanitárnu oblasť
  • 6 640 eur na rozvoj školstva a vzdelávania
  • 2 000 eur pre ekológiu
  • 6 000 eur na aktivity v oblasti podpory regionálneho a miestneho rozvoja

Žiadatelia nájdu príslušný formulár o dotácie na webovej stránke mesta Piešťany. Žiadosti treba doručiť na adresu mestského úradu alebo do podateľne do 5. apríla. Poskytnutie dotácie do výšky 1000 eur po prerokovaní a odporučení príslušnej komisie mestského zastupiteľstva schvaľuje primátor. O žiadostiach o vyššiu sumu rozhodujú poslanci.

 

Zdroj: TASR