Trestné oznámenie pri podozrení na násilie môže podať ktokoľvek, nemusí to byť len obeť samotná. Týrané ženy totiž často nevedia vyjsť samé zo začarovaného kruhu psychickej a fyzickej tyranie. Akonáhle sa rodina, priatelia či známi dozvedia, čo sa v živote obete deje, mali by zakročiť. 

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Domáce násilie je trestný čin, nebojme sa zakročiť!

Trestné oznámenie pri podozrení na násilie môže podať ktokoľvek, nemusí to byť len obeť samotná. Týrané ženy totiž často nevedia vyjsť samé zo začarovaného kruhu psychickej a fyzickej tyranie. Akonáhle sa rodina, priatelia či známi dozvedia, čo sa v živote obete deje, mali by zakročiť. 

Na Slovensku sú mnohé násilné činy považované za trestné a je jedno, či boli spáchané v rodine, alebo mimo nej. Väčšina týchto činov sú okrem toho tzv. oficiálne delikty, čo znamená, že v takýchto prípadoch vznáša obžalobu štát z úradnej povinnosti, nezávisle od toho, či si to obeť želá. Pri menej závažnom a neúmyselnom ublížení na zdraví a pri neposkytnutí pomoci je trestné stíhanie možné jednoznačne len so súhlasom postihnutých žien. Niektoré menej závažné násilné činy posudzujú príslušné orgány len ako priestupky. Trestné oznámenie pri podozrení na násilie môže podať ktokoľvek, nemusí to byť len obeť samotná.

Ako postupovať?

Polícia je povinná prijať každé trestné známenie. Je možné ho podať na najbližšom útvare Policajného zboru alebo prokurátorovi. Takéto podanie v rámci trestného konania v zmysle § 62 ods. 1 Trestného poriadku je možné podať ústne do zápisnice, písomne, telefaxom, telegraficky, elektronickými prostriedkami podpísané so zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona alebo bez zaručeného elektronického podpisu. Spomínané elektronikcé trestné oznámenia treba potvrdiť do zápisnice písomne alebo ústne do troch pracovných dní, inak je neplatné. V prípade, ak sa obeť domáceho násilia rozhodne podať oznámenie na linku 158, vyšle operačný dôstojník na miesto hliadku Policajného zboru, ktorá oznámenie preverí. Ak dôjde aj k zraneniu obete, hliadka podľa závažnosti zranení zabezpečí privolanie rýchlej zdravotnej pomoci, a poskytnutie prvej pomoci.

 

Zdroj: rádio ROMA