Víťaz získa okrem titulu Dedina roka 2019 aj možnosť reprezentovať Slovensko
v medzinárodnej  súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Po desiaty krát sa hľadá Dedina roka

Víťaz získa okrem titulu Dedina roka 2019 aj možnosť reprezentovať Slovensko v medzinárodnej  súťaži o Európsku cenu obnovy dediny.

BANSKÁ BYSTRICA – Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila 10. ročník súťaže Dedina roka. Cieľom súťaže je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku. „Zároveň má povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti," povedala manažérka pre komunikáciu SAŽP Iveta Kureková.

Zúčastnené obce tak môžu odprezentovať bohatú škálu aktivít, ktoré sa na vidieku odohrávajú či upozorniť na to, že vidiecky priestor je dôležitou súčasťou Slovenska. Zúčastniť sa na nej môže každá slovenská obec bez štatútu mesta, ktorá dokáže prezentovať príkladné aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle princípov udržateľného rozvoja vidieka. Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2019.

Ďalšie ocenenia môžu byť udelené podľa oblastí hodnotenia: Dedina ako partner, Dedina ako hospodár, Dedina ako maľovaná, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada. Národná hodnotiaca komisia súťaže Dedina roka 2019 môže zvážiť udelenie mimoriadneho ocenenia za pozoruhodné výsledky. Záštitu nad súťažou Dedina roka 2019 prevzal minister životného prostredia SR László Sólymos.

Zdroj: TASR