Agentúra Romata položila všetkým kandidátom na prezidenta desať rovnakých otázok.

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Prezidentská anketa: Béla Bugár - Riešime problémy Rómov, no nie je to na štyri roky

Agentúra Romata položila všetkým kandidátom na prezidenta desať rovnakých otázok.

Agentúra Romata položila všetkým kandidátom na prezidenta desať rovnakých otázok. Postupne bude zverejňovať odpovede jednotlivých kandidátov. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční už túto sobotu 16. marca. Druhé kolo, kde by mali postúpiť dvaja najúspešnejší by sa malo uskutočniť o dva týždne 30. marca.

Odpovede kandidáta na prezidenta Béla Bugára:

Pracuje vo vašom tíme nejaký človek, ktorý sa hlási k rómskej komunite?

Áno. V mojom tíme pracuje Róm a ľudia, ktorí pracujú s rómskou komunitou priamo.

Boli ste niekedy v segregovanej osade? Aký dojem to na vás zanechalo?

Áno, bol som. V takej, v ktorej sa Rómovia aktívne zapájali do riešenia vlastných problémov, a to ma nadchlo.

Kde sa stala chyba, že napriek deklarácii o priroritnom riešení sa za 30 rokov od pádu komunizmu situácia rómskej komunity so vzdelávaním, prístupom k zdravotnej starostlivosti, uplatnení na pracovnom trhu zmenila k lepšiemu iba minimálne?

Riešenie týchto problémov neprinášajú politické body. Strany sa k téme neradi hlásia, alebo ak áno, neponúkajú efektívne riešenia, len dobre znejúce heslá. To, že funkciu splnomocnenca vlády vykonáva priamo náš podprededa, Ábel Ravasz, hovorí jednak o tom, že to so skutočnými riešeniami myslíme vážne. A jednak dnes už môžeme povedať, že priniesol na úrad celkom iný prístup a dlhodobu stratégiu. Ja ako prezident by som jeho návrhy podporoval preto, lebo prinášajú dlhodobé zmeny. A to je aj úlohou prezidenta. Stranícke programy na štyri roky riešenie neprinesú.

Kde robia chybu politici, kde štátni úradníci, kde väčšinová spoločnosť a kde samotná rómska komunita?

K tomu, kde robia chyby politici, som sa vyjadril vyššie. Uvažujú v štvorročných cykloch. Hovoria o tom, čo je populárne, a neriešia to, čo je potrebné. Aj väčšinová spoločnosť, aj rómska komunita bojuje s predsudkami. Prekonáme ich len spoločne. 

Čo je podľa vás najúčinnejším opatrením pre zlepšenie postavenia ale aj podmienok rómskej komunity?

Za kľúčové považujem vzdelávanie. Povinná predškolská dochádzka, ktorú zavádzame, je prvým dôležitým krokom, ktorý určite prinesie pozitívnu zmenu.

Ako zabrániť umiestňovaniu detí so segregovaných osád do špeciálnych škôl napriek tomu, že ich mentálne schopnosti sú na úrovni bežných / zdravých detí?

Táto otázka nadväzuje na predchádzajúcu. Nesprávnemu diagnostikovaniu musíme predísť. Nás splnomocnenec pán Ravasz identifikoval aj tento problém a našiel aj riešenie. 

Ako prekonať nedôveru rómskej komunity k inštitúciám, zdravotníckym zariadeniam, sociálnym pracovníkom?

Tento boj už zvádzajú terénni pracovníci, asistenti  v praxi. K výraznejšiemu posunu ale  potrebujeme aj objektívny prístup médií.

Čo môže spraviť samotná rómska komunita a jej členovia pre zlepšenie svojej životnej situácie?

Kľúčom k zmene je vzdelávanie.

Čo môže spraviť majoritná spoločnosť pre rómsku komunity, aby sa jej životná situácia zlepšila?

Verejnosť by si mala uvedomiť, že opatrenia pre zlepšenie životnej úrovne marginalizovaných skupín je úlohou nás všetkých. Mali by sme sa viac spoznávať a snažiť sa pochopiť.

Prečo vy vás ľudia mali voliť?

Sám som príslušníkom národnostnej menšiny. Poznám naše problémy a snažím sa ich riešiť pomaly tridsať rokov, nielen teraz, počas prezidentskej kampane.