Agentúra Romata položila všetkým kandidátom na prezidenta desať rovnakých otázok.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Prezidentská anketa: František Mikloško

Agentúra Romata položila všetkým kandidátom na prezidenta desať rovnakých otázok.

Agentúra Romata položila všetkým kandidátom na prezidenta desať rovnakých otázok. Postupne bude zverejňovať odpovede jednotlivých kandidátov. Prvé kolo prezidentských volieb sa uskutoční už túto sobotu 16. marca. Druhé kolo, kde by mali postúpiť dvaja najúspešnejší by sa malo uskutočniť o dva týždne 30. marca.

Kandidát František Mikloško sa rozhodol neodpovedať na desať zadaných otázok, ale poslal jednu ucelenú odpoveď.

Položené otázky Františkovi Mikloškovi:

Pracuje vo vašom tíme nejaký človek, ktorý sa hlási k rómskej komunite?

Boli ste niekedy v segregovanej osade? Aký dojem to na vás zanechalo?

Kde sa stala chyba, že napriek deklarácii o priroritnom riešení sa za 30 rokov od pádu komunizmu situácia rómskej komunity so vzdelávaním, prístupom k zdravotnej starostlivosti, uplatnení na pracovnom trhu zmenila k lepšiemu iba minimálne?

Kde robia chybu politici, kde štátni úradníci, kde väčšinová spoločnosť a kde samotná rómska komunita?

Čo je podľa vás najúčinnejším opatrením pre zlepšenie postavenia ale aj podmienok rómskej komunity?

Ako zabrániť umiestňovaniu detí so segregovaných osád do špeciálnych škôl napriek tomu, že ich mentálne schopnosti sú na úrovni bežných / zdravých detí?

Ako prekonať nedôveru rómskej komunity k inštitúciám, zdravotníckym zariadeniam, sociálnym pracovníkom?

Čo môže spraviť samotná rómska komunita a jej členovia pre zlepšenie svojej životnej situácie?

Čo môže spraviť majoritná spoločnosť pre rómsku komunity, aby sa jej životná situácia zlepšila?

Prečo vy vás ľudia mali voliť?

 

Odpoveď Františka Mikloška, kandidáta na prezidenta:

Vážení predstavitelia Rómskej agentúry!

Ospravedlňujem sa, ale tieto posledné chvíle som taký zahltený verejnými vystúpeniami, že nie som v stave sa venovať tak zodpovedným otázkam, aké ste mi poslali. Ubezpečujem vás, že od novembra 1989 sa o túto problematiku zaujímam. Som zakladajúci člen Šimečkovej nadácie, ktorá sa roky tejto problematike na všetkých poliach venuje. V prípade zvolenia za prezidenta SR budem otvorený pre všetky stretnutia a podnety, s ktorými rómski predstavitelia za mnou prídu.

 

-rom_