Mladí ľudia by sa tak mohli sa tam môžu lepšie uplatniť na trhu práce.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Nadnárodná softvérová firma plánuje školiť z počítačov zadarmo

Mladí ľudia by sa tak mohli sa tam môžu lepšie uplatniť na trhu práce.

BRATISLAVA – Nadnárodná spoločnosť Microsoft pripravuje školenia pre stovky detí a učiteľov na Slovensku a v Českej republike.

Cieľom Akadémie programovania je vyškoliť na Slovensku a v Česku spolu vyše 1600 učiteľov a takmer 6500 detí. „Projekt získal vyššiu finančnú podporu než v minulosti, čo potvrdzuje jeho kvalitu a dosah. Digitálne zručnosti budú pre získanie práce v budúcnosti rovnako nevyhnutné, ako je dnes napríklad znalosť angličtiny,“ poznamenal Rudolf Urbánek, generálny riaditeľ Microsoftu Česká republika a Slovensko. 

Aktivity Akadémie programovania sa zameriavajú na zvyšovanie kvalifikácie učiteľov informatiky na základných a stredných školách, ale aj na vzdelávanie detí a mladých ľudí v počítačových vedách. Veľká časť činnosti sa zameriava na dievčatá a ženy, ktoré získajú digitálne zručnosti a tak sa môžu lepšie uplatniť na trhu práce.

Na Slovensku bolo vlani počas prvého ročníka projektu v spolupráci s neziskovou organizáciou Aj TY v IT vyškolených 120 učiteľov a 90 dievčat. 

Spoločnosť Microsoft má na Slovensku prakticky monopol v štátnej a verejnej správe v oblasti operačných systémov (Windows) a kancelárskych balíčkov (Office). Licencie dodáva prakticky do všetkých verejných inštitúcií. Podľa databázy Finstat ročný obrat slovenskej pobočky Microsoftu sa pohybuje na úrovni 15 až 20 miliónov eur a zisk medzi jedným až dvomi miliónmi eur ročne.
 

Rom, TASR