Projekt je vzorovým príkladom aktivizácie a zamestnávania ľudí priamo z komunít.

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Možnosť zapojenia sa do projektu Zdravé komunity skončila

Projekt je vzorovým príkladom aktivizácie a zamestnávania ľudí priamo z komunít.

BRATISLAVA - Národný projekt Zdravé komunity by mal pomôcť zlepšiť zdravotný stav Rómov na Slovensku. Realizuje na celom území Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a vychádza zo schválenej Stratégie pre integráciu Rómov do roku 2020.

 

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť situáciu obyvateľov rómskych komunít v oblasti zdravotnej mediácie, zlepšenia komunikácie a vzťahov medzi Rómami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zvýšenie dôvery zo strany Rómov k zdravotnému systému, zlepšenie prístupu k zdravotnej starostlivosti redukciou vnútorných bariér a vybudovanie nových ľudských kapacít v komunitách.

 

Aktuálne sa hľadal koordinátor alebo koordinátorka pre oblasť Košice. Do výberového konania sa mohol zapojiť každý, kto ovláda jazyk komunity, aby Rómom uľahčili komunikáciu s lekármi, sestrami a zdravotníkmi. Šíria základnú zdravotnú osvetu, informácie o prevencii, poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ale aj právach pacientov. Výberové konanie sa skončilo 7.marca o 12-tej hodine.

 

Príspevková organizácia Zdravé regióny pre Národný projekt Zdravé komunity je financovaná z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

 

 

-rom-

Foto: svet zdravia