Petíciu za jej stiahnutie podpísalo už viac ako 8300 ľudí. Pedagógovia namietajú, že ich pripomienky ministerka školstva ignorovala a ich situáciu iba zhorší.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Učiteľom sa nepáči novela zákona, ktorú pripravila ich ministerka

Petíciu za jej stiahnutie podpísalo už viac ako 8300 ľudí. Pedagógovia namietajú, že ich pripomienky ministerka školstva ignorovala a ich situáciu iba zhorší.

Bratislava – Deti prázdninujú a učitelia podpisujú petíciu. Žiadajú v nej stiahnutie návrhu nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch. Ten je aktuálne v druhom čítaní a parlament by o ňom mal rokovať koncom marca. Učitelia z desiatich odborových organizácií sa spojili a za desať dní petíciu  ju zatiaľ podpísalo viac ako 8300 ľudí.

"Ministerstvo školstva, ministerka a vláda nevyužili veľkú šancu vytvoriť moderný zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý by im slúžil. Ktorý by zvýšil atraktivitu učiteľského povolania, ktorý by vychádzal z potrieb praxe, mal dostatočné finančné krytie a nebol by diskriminačný voči niektorým pedagogickým a odborným zamestnancom," uviedol Vladimír Crmoman, prezident Slovenskej komory učiteľov.

Signatári petície žiadajú, aby bol nový zákon ako základný statusový zákon pre pedagogických a odborných zamestnancov tvorený zákonne, transparentne a participatívne, s priestorom na otvorenú diskusiu všetkých aktérov. Upozorňujú, že aktuálne riešený zákon neprešiel pripomienkovým konaním, čo je zrejmé porušenie zákona.

„V návrhu nového zákona neboli zohľadnené zásadné výhrady pedagógov a odborných zamestnancov, k výraznému zhoršeniu došlo najmä v častiach týkajúcich sa ich vzdelávania a  profesijného rozvoja. Zavedením nového zákona do praxe sa preto nenaplnia očakávania, súvisiace so skvalitnením práce pedagogických a odborných zamestnancov, avizované v dôvodovej správe,“ píšu signatári petície.

Rezort školstva tvrdí, že zákon prešiel riadnym legislatívnym procesom. „Prináša tiež zvýšenie ochrany zamestnancov pred patologickým správaním, zníženie úväzkov vychovávateľov a výchovných poradcov pri zachovaní platov či posilnenie kariérového poradenstva pre žiakov," uvádza ministerstvo, ktoré neuviedlo, či zákon stiahne alebo nie.
Zákon zároveň podľa kritikov neprináša systémové zmeny, ale ponúka len riešenie čiastkových problémov. V prípade, že vláda a šéfka rezortu školstva Martina Lubyová  petícii nevyhovie, budú signatári apelovať na poslancov parlamentu, aby návrh nového zákona neschválili.

Zákonný limit na to, aby s organizátormi ministerstvo alebo vláda vôbec rokovali, je 10 tisíc podpisov.


Zdroj: TASR