Medzinárodný projekt má za cieľ podporiť a rozvíjať vzdelávanie v rómskom jazyku v základných a stredných školách.

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

"Ako lepšie učiť po rómsky" učia na Slovensku Nóri a Česi

Medzinárodný projekt má za cieľ podporiť a rozvíjať vzdelávanie v rómskom jazyku v základných a stredných školách.

BRATISLAVA - Najnovšie trendy z inkluzívneho vzdelávania zo zahraničia inšpirujú aj odborníkov na Slovensku. Na Slovensku má projekt na starosti Štátny pedagogický ústav. Je financovaný z projektu EÚ – Erasmus+.

„Naším hlavným partnerom je Seminár romistiky Katedry stredoeurópskych štúdií Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a Nansen centrum pre Mier a dialóg so sídlom v nórskom Lillehammeri,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk. Projektu bude trvať do 31. augusta.

ŠPÚ chce prispieť k zlepšovaniu kvality vyučovania rómskeho jazyka. Projekt na zlepšenie výučby rómskeho jazyka beží od roku 2016. Zatiaľ sa uskutočnili štyri nadnárodné projektové stretnutia v Bratislave, Prahe a Osle. V septembri 2018 zorganizoval ŠPÚ školenie "blended mobility" v Prahe.

Medzi vzdelávacími témami bol Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, prioritne so zameraním na rómsky jazyk a Inovovaný rámcový vzdelávací program pre rómsky jazyk.  

Rezonovali tiež témy jazykovej socializácie rómskych detí a dialektov rómskeho jazyka či tvorivé aktivity v oblastiach interkultúrnej komunikácie. Cieľovou skupinou boli učitelia rómskeho jazyka a začínajúci učitelia rómskeho jazyka, prípadne učitelia, ktorí majú záujem o rómsky jazyk. Koordinátorom projektu za ŠPÚ je Jozef Facuna.

 

Zdroj. TASR

Foto: funradio.sk