Pre dieťa nieje jednoduché zdržiavať sa v kolektíve, v ktorom mu ubližujú. Niekedy sa však takýmto problémom dá aspoň čiastočne predísť.

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Šikane sa dá predísť!

Pre dieťa nieje jednoduché zdržiavať sa v kolektíve, v ktorom mu ubližujú. Niekedy sa však takýmto problémom dá aspoň čiastočne predísť.

Úmyselné a pravidelné ubližovanie jednotlivcovi v kolektíve, to je základná definícia šikany medzi deťmi. Učitelia aj rodičia sa snažia byť obozretní a citliví, keď sa signály detskej tyranie prejavia. Dôležité však nieje problém riešiť len keď sa udeje, dôležitá je aj samotná prevencia. 

Sebavedomie je na prvom mieste

O šikane sa na školách rozpráva veľa, najväčšiu úlohu by však v tomto smere mali rozhodne zohrávať rodičia. Je samozrejmé, že nikdy vopred nevieme, ktoré dieťa sa stane obeťou šikany. Niekedy totiž stačí len malý rozdiel vo výzore, sociálnom zabezpečení či v správaní, a veľmi rýchlo mu začnú ostatní ubližovať. Preto je veľmi dôležité, aby rodičia v prostredí domova dieťaťu vytvárali príjemné a podnetné miesto na budovanie sebadôvery a rozvíjanie talentu. Podľa psychiatričky Mudr. Garajovej je totiž na prvom mieste v prevencií šikany u dieťata rozvoj sebadôvery: Sú deti ktoré sú psychicky precitlivelé, no s dostatočným sebavedomím sa vedieť brániť. Šikane sa dá predísť hlavne psychickým otužovaním alebo rozvíjaním talentu, ako je výtvarná či hudobná výchova, tanec, šport. Cieľom týchto aktivít je zvyšovanie sebavomia. Sebavedomé a vyrovnané dieťa má menšie riziko podľahnúť šikane, ako dieťa ktoré sa podceňuje". 

Dôležitá je komunikácia

Okrem psychického otužovania a zvyšovania sebavedomia je potrebná aj dostatočná dôvera a komunikácia medzi dieťaťom a rodičom. Je potrebné vysvetliť, že ak sa náhodou v akomkoľvek kolektíve objavia prvotné známky ignorácie, nepríjemných poznámok, osočovania a verbálnych útokov zo strany ostatných, má problém automaticky riešiť s učiteľom alebo doma s rodičmi. Dieťa si musí byť vedomé, že nieje hanba poukázať na ostatných, pokiaľ mu ubližujú. 

Spolupráca s pedagógom je na mieste

V prípade, ak viete že má Vaše dieťa v nejakej oblasti výrazný problém alebo hendikep, a má problém sa s ním vyrovnať, pomôže aj spoupráca s triednym učiteľom. Je vhodné ho informovať, aby dohliadol na Vaše dieťa a odsledoval, či na jeho komplikácie ostatní nereagujú negtívne, alebo či ho nezačali vyčleňovať z kolektívu. Pomoc v tomto smere je na mieste, dieťa sa bude cítiť istejšie a bude mať vedomie, že sa v škole má na koho obrátiť. 

Podceňovanie šikany sa nevypláca

Aj napriek všetkým snahám rodič nevie uchrániť svoje dieťa na každom kroku. Dostatočná prevencia ho však môže čiastočne uchrániť a pomôcť mu v ťažkých situáciach. Následky šikany môžu mať totiž dlhodobé, zdrvujúce následky. Môžu sa odraziť nielen na fyzickom či psychickom zdraví, ale taktiež v sociálnej oblasti. Dochádza k apatii, podráždenosti, agresivite, čoho následkom môže byť sebapoškodzovanie, závislosť od drog, alkoholu či samovražda. Neustály psychický či fyzický útlak môže navyše viesť k znižovaniu sebaúcty, celoživotnému podceňovaniu a depresiám, čo má za následok nezodpovednosť a zlé zaradenie do spoločnosti.

 

Autor: rádio ROMA