Asistenti osvety zdravia by mali pomáhať Rómom viac sa zaujímať a starať o svoje zdravie. Zdravotný stav rómskej populácie je totiž v porovnaní s majoritou výrazne horší, čo má dosah aj na úspešnosť v školstve a na trhu práce.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Podľa odborníkov treba zvýšiť informovanosť Rómov o zdraví

Asistenti osvety zdravia by mali pomáhať Rómom viac sa zaujímať a starať o svoje zdravie. Zdravotný stav rómskej populácie je totiž v porovnaní s majoritou výrazne horší, čo má dosah aj na úspešnosť v školstve a na trhu práce.

BRATISLAVA - Analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP) na Ministerstve financií sa pozreli na Rómov a ich zdravie spolu s odborníkmi Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) na Ministerstve zdravotníctva.

„Potrebné sú tiež antidiskriminačné opatrenia, finančná podpora na prekonanie bariér k prístupu Rómov k službám, zlepšenie životných podmienok, bývania a základnej infraštruktúry, teda prístup k vode a hygienickej infraštruktúre," uvádzajú analytici. Dôležité je podľa nich aj zvyšovanie kultúrnej a jazykovej kompetencie zdravotníckeho personálu.

To, že rómska komunita je na tom zdravotne oveľa horšie ako nerómska väčšina, má viacero príčin.  Najmä zlé životné podmienky a obmedzený prístup ku kanalizácii či pitnej vode, ale aj nedostatočné využívanie zdravotnej starostlivosti vo vylúčených komunitách.

Prístup k zdravotníckym službám zhoršujú aj nízka informovanosť a osveta, diskriminácia, zlá dopravná infraštruktúra, finančné bariéry a vysoké náklady na lieky, ale aj kultúrne a jazykové rozdiely. Informačné bariéry sa prenášajú aj do nižšej zaočkovanosti a nižšej účasti na preventívnych prehliadkach u detí aj tehotných žien.

Pomôcť zvrátiť tento nepriaznivý stav má práve program zdravotných asistentov v teréne. Práve ten je podľa expertov IFP, OECD a IZP sľubnou cestou efektívnej podpory zvyšovania zdravia rómskej populácie.

„Zdravotnícki vyškolení obyvatelia rómskych osád pracujú priamo vo svojich komunitách a pomáhajú šíriť zdravotnú osvetu, koordinujú očkovania a preventívne prehliadky a pomáhajú preklenúť komunikačnú bariéru medzi rómskymi pacientmi a zdravotníkmi," uzatvárajú odborníci.

Konkrétne návrhy na zlepšenie verejných politík v oblasti zdravia rómskej populácie majú byť predstavené v nadchádzajúcej revízii výdavkov venovanej skupinám, ktoré sú ohrozené chudobou alebo sociálnym vylúčením. Revíziu výdavkov pripravuje Útvar hodnoty za peniaze na Ministerstve financií.

 

Zdroj: TASR

Foto: ISTP.sk