V minulosti pracovalo v meste v rámci menších obecných služieb viac ako 80 ľudí, z toho polovica boli muži. 

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

V Giraltovciach majú problém s nedostatkom aktivačných pracovníkov

V minulosti pracovalo v meste v rámci menších obecných služieb viac ako 80 ľudí, z toho polovica boli muži. 

 

PREŠOV – V Giraltovciach pri hľadaní práce uprednostňujú trvalý pracovný pomer než aktivačné práce. Podľa primátora Giraltoviec Jána Rubisa ide hlavne o mužov. Mnohé práce, ktoré zvykli robiť, majú teraz na starosti ženy.

Najmä mladí Rómovia si podľa neho hľadajú stabilnú a dobre ohodnotenú prácu. „Máme problém zabezpečiť zimnú údržbu, pretože pochopili, že lepšie sa rodine žije s 500, 600 eurami ako s príspevkom z úradu práce a s príspevkami na bývanie alebo na ďalšie služby, či už sú to rodinné prídavky, a tak ďalej. Mladí rómski spoluobčania, viacmenej všetci si zháňajú už trvalý pracovný pomer, pretože im vštepujeme to, že je to zmena aj v dlhodobom sociálnom zabezpečení. Pri trvalom pracovnom pomere sa im počítajú roky do dôchodku a dnes vieme, že ak nebudú mať odpracovaných minimálne 30 až 35 rokov v trvalom pracovnom pomere, v prípade dožitia dôchodkového veku budú na dávke v hmotnej núdzi, príspevku alebo budú mať minimálny štátom garantovaný dôchodok," uviedol Rubis s tým, že nezamestnaným tiež poukazujú na výhody trvalého pracovného pomeru v podobe odvodov či nároku na dovolenku.

„Veľa chlapcov sa zamestnalo vo firmách v Česku cez našich podnikateľov, ale aj na Slovensku pri budovaní diaľnic, ale aj u podnikateľov v rámci nášho mesta," vysvetlil Rubis.

V minulosti pracovalo v meste podľa jeho slov v rámci menších obecných služieb viac ako 80 ľudí, z toho polovica boli muži.

„Dnes máme možno piatich, šiestich chlapov a zvyšok sú všetko ženy. Ak chcú robiť na aktivačných prácach, musia ísť aj do zimnej údržby. Máme rozpis a aj ženy idú s lopatami a zabezpečujú zimnú údržbu v meste," dodal Rubis.