Mudr. Eva Garajová vykonáva psychiatrickú prax už viac ako 40 rokov. Vo svojej práci sa stretla s rôznymi prípadmi osočovania medzi deťmi. Výnimkou nieje ani rasová šikana.
 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Psychiatrička Garajová: rasová šikana medzi deťmi vzrástla!

Mudr. Eva Garajová vykonáva psychiatrickú prax už viac ako 40 rokov. Vo svojej práci sa stretla s rôznymi prípadmi osočovania medzi deťmi. Výnimkou nieje ani rasová šikana.

Ako nám doktorka Garajová ozrejmila, príčiny detskej tyranie bývajú rôznorodé: ,,Deti si ako v minulosti, tak aj dnes ubližujú predovšetkým kvôli výzoru a sociálnemu zabezpečeniu. Vzrástla taktiež rasová šikana. Bohužiaľ, nie všetky deti ktoré takouto šikanou trpia, sa ku mne ako pacienti dostanú, čo súvisí aj s prostredím, ktoré na to nevie reagovať. Stretla som sa so šikanou medzi Rómami, stretla som sa so šikanou Rómov majoritou, ale stretla som sa aj so šikanou majority Rómami. Nezávisí to od farby pleti, ale od postojov, ktoré získa v rodine k iným ľuďom, k iným menšinám. V rámci globalizácie sa u nás objavujú aj iné národnosti. Postoje ktoré sú v rodine negatívne voči týmto skupinám, dieťa veľmi ľahko odpozoruje od rodičov". 

Ako pomôcť dieťaťu, ktoré šikanou trpí? Aké jazvy na duši môže takéto negatívne správanie okolia na dieťati zanechať? Dozviete sa v rozhovore redaktorky Michaely s Mudr. Garajovou TU.

 

Autor: rádio ROMA