Týždeň slovenských knižníc využije aj tá najväčšia štátna - Slovenská národná knižnica na bohatý program pre všetky vekové kategórie.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

POZVÁNKA – Slovenská národná knižnica ponúka týždeň bohatý na podujatia

Týždeň slovenských knižníc využije aj tá najväčšia štátna - Slovenská národná knižnica na bohatý program pre všetky vekové kategórie.

MARTIN -  V rámci tradičného týždňa slovenských knižníc ponúka naša najväčšia štátna knižnica okrem iného stretnutie so scenáristkou filmu Jánošík – pravdivá história, nahliadnutie do  vzácnych historických lekárskych kníh zo 16. storočia, prehliadku digitalizačného centra, ale aj odpustenie poplatkov a pokút.

Veľkému záujmu sa tradične teší Deň otvorených dverí v Konzervačnom a digitalizačnom centre SNK vo Vrútkach. Tento rok bude centrum otvorené v utorok 5. marca a ponúkne komentované prehliadky všetkých svojich pracovísk. Návštevníci uvidia, ako sa bežne ošetrujú a chránia knihy, k dispozícii sú aj ukážky, ako sa odborne reštaurujú vzácne dokumenty. Uvidia ale aj proces digitalizácie knižničných dokumentov.

Usmievaj sa a neboj sa! je názov prvej tohtoročnej „Kultúry na kopci“. Vo štvrtok, 7. marca sú pripravené porozprávať sa so všetkými, ktorí prídu, spisovateľky, scenáristky  a režisérky Eva Borušovičová a Barbora Kardošová.

SNK každý rok v rámci týždňa slovenských knižníc dáva všetkým možnosť  nahliadnuť do vzácnych historických fondov, ktoré SNK uchováva. Tentoraz pôjde o  medicínu. „Prednáška Dejiny písané skalpelom predstaví vo štvrtok 7. marca dopoludnia  vývoj v jednotlivých historických obdobiach prostredníctvom našich vzácnych tlačí, kníh a autorov,“ uviedla Jana Cabadajová zo SNK, ktorá  prezentáciu pripravila. 

Stály záujem je medzi deťmi i dospelými aj o odborné inštruktáže, napríklad ako pracovať s Katalógom   digitálnej knižnice SNK, aj o odborne komentované exkurzie po sídelnej budove SNK teda „hore na kopci“.

Literárne múzeum SNK si pre svojich návštevníkov pripravilo bezplatné komentované prehliadky výstavy Nežný grafik – Igor Rumanský a stálej expozície Dejín slovenskej literatúry.

SNK svojim používateľom už tradične počas týždňového sviatku knižníc ponúka bezplatné medzinárodné medziknižničné výpožičné služby, odpúšťa im sankčné poplatky za oneskorenie predĺženia výpožičnej lehoty a za prekročenie výpožičnej lehoty. Novým používateľom počas týždňa ponúka bezplatnú registráciu.

 

-JS-

Foto: rebeca.sk