Po novom ju môže navštevovať až 168 detí.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Veľká Lomnica má zrekonštruovanú škôlku

Po novom ju môže navštevovať až 168 detí.

Veľká Lomnica je obcou, ktorá pomáha svojim občanom. Funguje tu terénna sociálna práca aj komunitné centrum, prebieha vysporiadanie pozemkov, ktoré by malo umožniť legalizáciu obydlí v miestnej osade.

Vďaka výzve a projektu Ministerstva vnútra SR má obec najnovšie aj zrekonštruovanú škôlku pre 168 detí. „Som rád, že sa nám stále darí zvyšovať kapacity v škôlkach na Slovensku, lebo tak budeme lepšie pripravení na povinnú predškolskú dochádzku, ktorá sa zavedie v roku 2020. Tá pomôže hlavne deťom z vylúčených komunít, no obrovskou výhodou bude aj pre deti z majority,“ povedal splnomocnenec vlády pre rómske komunity Ábel Ravasz.

Škôlka sa zapojila aj do národného projektu úradu splnomocnenca pre rómske komunity PRIM (podpora začlenenia v materských školách), vďaka ktorému zamestnali dve rómske asistentky, učiteľa a jednu odbornú pracovníčku. 

V rámci témy protidrogovej prevencie obec zapojila miestnu občiansku poriadkovú službu (MOPS), pretože v osade evidovali problém s fetovaním toluénu, aj u maloletých. Pomocou tejto poriadkovej služby sa podarilo v obci potlačiť problém s fetovaním toluénu. „V súčasnosti intenzívne bojujeme s toluénom v osadách. Je to dôležité nielen z pohľadu zdravia marginalizovaných komunít, ale aj ich uplatnenia sa v budúcnosti, ako aj bezpečnosti v našich obciach. Veľká Lomnica aj tu ide príkladom. Podarilo sa minimalizovať užívanie tejto látky a ideme ďalej. Pre mňa je to jeden zo základov riešenia problémov, ktoré trápia našich Rómov. Cítime podporu aj zo strany starších členov rómskej komunity," dodal Ravasz.