Viete čo Vám hrozí, ak ste užívateľom alebo distribútorom nelegálnych drog? 

 
" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Podplukovníčka Benčová: zákon nerozlišuje mäkké a tvrdé drogy, tresty sú rovnaké!

Viete čo Vám hrozí, ak ste užívateľom alebo distribútorom nelegálnych drog? 

K trestnej činnosti v súvislosti s drogami nám porozprávala zaujímavé informácie podplukovníčka Beata Benčová, vedúca vnútorného oddelenia ORPZ v Prievidzi. V prípade zistenia, že dospelí alebo mladiství majú pri sebe omamné alebo psychotropné látky, nasleduje vyšetrovanie v zmysle trestného zákona a poriadku. Aké sú jednotlivé sadzby pre dospelých i mladistvých? Aké vekové skupiny preferujú ktoré druhy drog, a kde sa s nimi mladí najčastejšie stretávajú? Dozviete sa v rozhovore.

Čo hrozí mladistvým ale i dospelým, keď sa zistí, že majú pri sebe drogy? Aký potom nasleduje postup?

V prípade zistenia, že mladiství alebo dospelí majú pri sebe omamné alebo psychotropné látky, nasleduje vyšetrovanie v zmysle trestného zákona a trestného poriadku. Najprv sa látky zaistia v rámci vyšetrovania. Neskôr sa pošlú na kriminalisticko – expertízny ústav, kde sú tieto látky podrobené skúmaniu na účinnosti drogy. Vyšetrovanie potom pokračuje vznesením obvinenia, záleží od každého prípadu. Buď sa to ukončí tým že sa skutok posunie na prokuratúru alebo sa presunie ako priestupok. Poprípade by sa vyšetrovanie mohlo zastaviť ak sa zistí, že látka drogu neobsahuje. Samozrejme že to vznesenie obvinenia musí byť len vtedy, ak množstvo drogy presahuje povolené množstvo alebo samotná droga je v Slovenskej republike zakázaná. Potom sa toto vyšetrovanie vykonáva.

Čiže keď je niekto prichytený s marihuanovou cigaretou , tak sa zoberie vzorka THC marihuany a postupuje sa podľa zákona?

Áno, podľa množstva účinnej látky v danej marihuanovej cigarete sa potom kvalifikuje skutok a neskôr vyšetrovateľ rozhoduje akým spôsobom bude vyšetrovanie postupovať.

Aké sadzby sú pri množstve a druhoch drog?

Sadzby upravuje trestný zákon. Trestné sadzby za jednotlivé druhy trestných činov sú odstupňované. Napríklad za trestný čin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov a ich obchodovanie môže byť dokonca trest odňatia slobody od dvoch až do desiatich rokov. Závisí to od posúdenia vyšetrovateľa. Tu je podstatné prihliadať na okolnosti, spôsob konania, periodicitu, opakované konanie alebo spôsobenú ujmu na zdraví iných osôb.

Čo to znamená „spôsobenú ujmu na zdraví iných osôb“ ?

To znamená, že my musíme posudzovať to, na akých osobách sa ujma uskutočnila. Teda či je to dieťa, starý človek, tehotná žena alebo je to dospelý človek. V prípade, že ide o tehotnú ženu alebo dieťa, je to osoba definovaná ako chránená. Sadzby sú potom oveľa vyššie. Posudzujeme aj okolnosti spáchania a to akým spôsobom sa trestný čin stal, či bol tento človek za taký istý trestný čin v predchádzajúcom období trestaný a či ide o recidivistu, ktorý už mal s drogami predchádzajúce skúsenosti . Všetko musí posúdiť vyšetrovateľ a potom sa podľa toho odvíja trestná sadzba.

Keď sa bavíme o tých iných osobách, tak ide iba o distribuovanie drogy niekomu inému ako keď je niekto díler alebo ide aj o blízku osobu? (napríklad navádzanie partnera na drogy)

Distribúcia sa nerozlišuje či ide o cudziu osobu alebo o partnera. Každopádne je to vždy poskytnutie drogy inej osobe za účelom obohatenia sa. V podstate to musíme takto brať.

A ako je to s mladistvými? Aké sú tam rozdiely tých trestov v porovnaní s dospelými osobami?

V prípade ukladania výšky trestu pri mladistvých osobách sa vychádza z ustanovenia trestného zákona § 117 , kde sa sadzby u mladistvých znižujú na polovicu. To znamená, že sadzba nesmie prevyšovať 7 rokov a nesmie byť nižšia ako dva roky.

Aký je rozdiel medzi mäkkými a tvrdými drogami? Je rozdiel nájsť niekoho s 20 gramami marihuany a s 20 gramami pervitínu?

Nie, trestný zákon nerozlišuje či sú to mäkké alebo tvrdé drogy. V trestnom zákone je to jedno. Je to jednoducho psychotropná a omamná látka.

Aké vekové skupiny preferujú drogy? O aký druh ide? Je pravdou, že mäkké drogy sú pre mladých bránou k tvrdým drogám?

Spravidla mladý ľudia začínajú marihuanou. Tá je naozaj takou bránou k tvrdším drogám i keď nie pre všetkých. Samozrejme, že to záleží aj od toho, či sa dotyčný mladý človek rozhodne ísť ďalej a skúšať niečo ďalšie. Viac-menej po tej marihuane nasleduje extáza a pervitín, ktoré sú ľahšie dostupné, či už u  distribútorov alebo aj finančne. Ostatné drogy ako heroín a kokaín sú naozaj finančne náročné pre mladých ľudí a do tých asi ani moc nepôjdu. A druhá vec je, že pervitín a extáza sú drogy vyrábané v laboratóriách, čiže naozaj tá dostupnosť je oveľa lepšia ako pri ostatných drogách.

Kde sa mladý s drogami najčastejšie stretávajú ?

Dá sa povedať, že takmer všade. Keď si vezmeme že už len alkohol a cigarety môžeme považovať za drogy, aj keď sú viac-menej zákonom dovolené, tak nie je problém dostať sa ani k marihuane, pervitínu a podobne a to v školách, v kluboch, na diskotékach a na uliciach. My máme skúsenosti, že už aj deti na základných školách vnímajú, že drogy existujú a poznajú marihuanu, čo je naozaj alarmujúce.

Keď sa bavíme o deťoch na základnej škole, tak v akom veku poznajú marihuanu? Lebo je rozdiel medzi 8 ročným a 14 ročným dieťaťom .

Už deti v 2. – 3. ročníku na základnej škole vnímajú, že existuje takéto niečo. Dokonca sa niektorí pochválili, že sa stretli s drogami a že im boli ponúkané. Takže naozaj si treba uvedomiť, že už na prvom stupni ZŠ treba informácie deťom posúvať.

Dnes je obrovský rozmach informácií. Na internete si deti môžu dohľadať čo chcú. Často sú tie informácie podané zle alebo dokonca nie sú pravdivé. Aká osveta je podľa vás dôležitá a kedy s tým teda začať ?

S osvetou je dôležité začať čo najskôr. Policajný zbor robí besedy už v materských, základných a stredných školách na tému drogovej problematiky, kde sa deťom podávajú informácie či už všeobecné alebo v zmysle našich právnych úprav trestného zákona a trestného poriadku. Podľa mňa je ale najdôležitejšia osveta u rodičov. Získavané informácie by rodičia mali na deti prenášať čo najskôr, aby deti tie informácie mali a dôsledky boli čo najmenšie.

Prečo si myslíte, že osveta ohľadom drog je taká dôležitá?

Hlavne kvôli tomu, že keď má dieťa, mladý človek alebo dospelý informácie, tak sa môže v budúcnosti lepšie rozhodnúť. Či do toho ísť alebo neísť a aké dôsledky by malo jeho rozhodnutie.

 

autor: rádio ROMA