Poslanci podporili 26 projektov na prácu s mládežou, postihnutým, či z detských domov. 

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Skalica rozdelila mladým viac ako 18 000 eur

Poslanci podporili 26 projektov na prácu s mládežou, postihnutým, či z detských domov. 

Na februárovom mestskom zastupiteľstve sa poslanci rozhodli, že mesto Skalica poskytne dotáciu vo výške 18.671 eur na podporu aktivít v oblasti práce s mládežou.

Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport (KVMŠ) navrhla podporiť 31 projektov ale nakoniec dostane finančnú podporu iba 26 projektov a to z dôvodu, že päť subjektov patrilo do pôsobnosti mesta, čo by bolo v rozpore s rozdeľovaním finančnej podpory.

KVMŠ prihliadala i na činnosť s postihnutými deťmi a mládežou, s deťmi a mládežou zo sociálne slabších pomerov, detských domovov a na projekty, ktorých realizácia je naplánovaná počas prázdninového obdobia.

 

Zdroj: TASR

Foto: skalica.sk