Pilotný program pre zamestnávanie Rómov z vylúčených komunít za rok fungovania dal prácu štyridsiatim Rómom. Organizácia pracuje v piatich lokalitách na Slovensku. " />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Človek v ohrození sa snaží meniť celé rómske komunity

Pilotný program pre zamestnávanie Rómov z vylúčených komunít za rok fungovania dal prácu štyridsiatim Rómom. Organizácia pracuje v piatich lokalitách na Slovensku.

Tento program je iný v tom, ako organizácia spolupracuje so zamestnávateľom a jeho úspechy dokážu meniť celé komunity. Podľa ľudí z organizácie Človek v ohrození verejnosť takisto vníma pozitívnu zmenu a búrajú sa tak predsudky o tom, že Rómovia pracovať nechcú. Preto plánujú program rozširovať. Pre niektorých Rómov je takto získané zamestnanie po mnohých rokoch prvá legálna práca.

„Stabilné zamestnanie znamená pre ľudí z vylúčených komunít pravidelný príjem a tým aj lepšiu životnú úroveň a vyslobodenie sa zo špirály dlhov,“ vysvetľuje vedúci programov sociálnej integrácie Peter Adam. Ako ďalej podotkol, Človek v ohrození spolupracuje priamo so zamestnávateľom, berie do úvahy jeho potreby a snaží sa o dlhodobú udržateľnosť.

Vybraní uchádzači absolvujú pred nástupom do zamestnania prípravné školenia, na ktorých si zlepšujú zručnosti potrebné na výkon zamestnania. „Sociálne pracovníčky sprevádzajú klientov na pohovory a sú s nimi v kontakte aj po nástupe do práce. Riešia s nimi bežné problémy, ktoré na pracovisku môžu vzniknúť, ale ich aj motivujú k udržaniu si zamestnania," uviedol Adam.

V rámci projektu tiež pracovali na vzdelávaní riadiacich pracovníkov, ktorí pracujú s Rómami priamo vo výrobe. Človek v ohrození má aktuálne na Slovensku päť komunitných centier priamo vo vylúčených komunitách. Sociálni pracovníci tam okrem samotného získania zamestnania kontinuálne pomáhajú aj s celkovou situáciou celých rodín a komunít. Ide o zlepšenie úrovne bývania, vzdelávanie detí až po zlepšenie finančnej gramotnosti a oddlžovanie.

Úspešne zamestnaní účastníci pilotného projektu zdieľajú svoje skúsenosti a priamo motivujú ďalších vo svojom okolí, aby prekonali strach a predsudky. „Vďaka práci organizácie sme v lokalitách, kde bola v minulosti takmer stopercentná nezamestnanosť, svedkami premeny celej komunity, ktorá sa stáva sebavedomejšou, samostatnejšou a zvyšuje svoj spoločenský status a kvalitu života,“ uzavrel Adam.

 

Zdroj: SITA