Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 25. mája. Náklady sú porovnateľné s ostatnými celoplošnými voľbami.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Eurovoľby budú stáť viac ako desať miliónov eur

Voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia 25. mája. Náklady sú porovnateľné s ostatnými celoplošnými voľbami.

BRATISLAVA – Z návrhu organizačno – technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu vyplýva, že májové voľby by mali Slovensko vyjsť viac ako 10 miliónov eur.

Z rozpočtu ministerstva vnútra pôjde 8.687.175 eur a použijú sa na odmeny členov a zapisovateľov volebných komisií, na tlač hlasovacích lístkov, metodických,  informačných materiálov a volebných tlačív.

Okrem iného sú určené aj na zabezpečenie činnosti volebných komisií, vybavenie volebných miestností a na ochranu verejného poriadku v deň volieb.

Z rozpočtu Štatistického úradu SR pôjde 1.494.750 eur, ktoré majú zabezpečiť spracovanie výsledkov volieb.

Voľby do europarlamentu sa budú na Slovensku konať 25. mája, obyvatelia budú voliť 14 europoslancov na päť rokov.

V eurovoľbách môžu voliť nielen slovenskí občania, ale občania z krajín EÚ s trvalým pobytom na Slovensku. Hlasovacie právo majú slovenskí občania s trvalým pobytom na Slovensku, ale aj občania iného členského štátu, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt.

 

Zdroj: TASR