Roma Spirit už po desiaty raz ocenil inšpiratívne projekty a snahu o zlepšenie postavenia a života Rómov na Slovensku.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Poznáme laureátov jubilejného ročníka Roma Spirit

Roma Spirit už po desiaty raz ocenil inšpiratívne projekty a snahu o zlepšenie postavenia a života Rómov na Slovensku.

BRATISLAVA - Z rekordného počtu 313 prijatých nominácií v siedmych kategóriách postúpilo do finále 21 nominácií. Tí si vzácnu bronzovú sošku ako prejav poďakovania za svoje dlhoročné úsilie prevzali počas galavečere Roma Spirit v Slovenskom rozhlase.

O výbere laureátov rozhodla medzinárodná odborná porota v zložení Romani Rose -predseda Ústrednej rady nemeckých Sinti a Rómov, Helfried Carl - veľvyslanec Rakúska na Slovensku, Cristi Mahalache (ODIHR) a Hilda Ó Riain - veľvyslankyňa Írska na Slovensku.

Laureátmi 10. ročníka Roma Spirit 2018 sú:

 

Mimovládna organizácia: 

Centrum Koburgovo, za realizáciu preventívnych programov a voľnočasových aktivít zameraných na sociálne začleňovanie detí ohrozených sociálnym vylúčením v Trnave a okolí.

 

Obec a mesto: Pašková za revitalizáciu komunity s rómskou majoritou, ktorá si sama pomáha pri údržbe a skrášľovaní verejných priestorov.

 

Spoločnosť a zamestnávateľ: Kovotvar za rovnocenný prístup v zamestnávaní bez predsudkov a za príkladné poskytnutie šance uplatniť sa na trhu práce pre znevýhodnených uchádzačov.

 

Médiá: Stanislava Harkotová za dlhodobú reportérsku prácu, vyvážené pokrývanie rómskej témy a systematické upriamovanie pozornosti na sociálne, environmentálne a globálne témy.

 

Kultúra: Emília Rigová  za autentickú a súčasnú vizuálnu a výtvarnú tvorbu, v ktorej sa venuje prítomnosti a konštrukcii rómskej identity.

 

Osobnosť: František Sajko za mentorskú činnosť, voľnočasové aktivity a dosiahnutie výnimočných športových výsledkov v silovom trojboji s rómskym športovým klubom.

 

Čin roka: Bartolomej Horváth In memoriam za prejavenú odvahu počas okupácie ČSSR v roku 1968, kde pri priamom strete s vojskami utrpel zranenia, ktorým podľahol.

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ábel Ravasz sa vyjadril: „Veľmi sa teším, že Roma Spirit je úspešný aj po dekáde. Svedčí o tom nielen rekordný počet nominácií, ale naozaj vysoká kvalita finalistov. Opäť sme ukázali, že práca s rómskymi komunitami môže byť úspešná a že pozitívne spolunažívanie v krajine je možné.“

Projekt Roma Spirit je zameraný na podporu aktívnej snahy všetkých, ktorí sa podieľajú na zlepšení situácie Rómov. Projekt vytvoril tradíciu v oceňovaní práce pre rómsku komunitu, vytvoril verejnú platformu na prezentáciu pozitívnych reálnych prínosov, čím približuje širokej verejnosti aktivity jednotlivcov a organizácií zamerané na podporu integrácie rómskej menšiny do spoločnosti a na zlepšenie jej životnej situácie. Autorkou Roma Spirit je Ľubomíra S. Franz.

 

Zdroj: minv.sk