Potvrdzujú to európske aj svetové štúdie.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Rómovia majú o polovicu menšiu šancu zamestnať sa pri rovnakých podmienkach

Potvrdzujú to európske aj svetové štúdie.

Bratislava – Ani v 21. storočí Rómom nestačí vzdelanie a dostatočná kvalifikácia, pretože v slovenských firmách o prijatí uchádzačov nerozhodujú ich schopnosti a zručnosti. Občianske združenie Divé maky preto spúšťa kampaň Prijateľní.sk, ktorou chce búrať predsudky a odstrániť diskrimináciu na trhu práce.

Rôzne európske aj svetové štúdie dokázali, že Rómovia majú menšiu šancu uchytiť sa na trhu práce. Potvrdilo to aj testovanie Inštitútu finančnej politiky (IFP), kedy podstatou tohto experimentu bolo zasielanie žiadostí o prácu fiktívnymi rómskymi a nerómskymi uchádzačmi. Prieskum ukázal, že na pohovor bolo pozvaných 40,3 % nerómskych uchádzačov a len 17,7 % rómskych.

Ekonomický expert IFP Slavomír Hidaš uviedol: „Rómski uchádzači boli pozývaní na pohovory len v polovičnej miere oproti nerómskym uchádzačom. Experiment ukázal diskrimináciu Rómov na trhu práce. Majú približne o polovicu menšiu šancu, že im na žiadosť o zamestnanie firma odpovie, než iní uchádzači s rovnakou kvalifikáciou a vzdelaním.“ 

Kampaň má pomôcť zmeniť zmýšľanie zamestnávateľov. Opatrenia, ktoré by mohli zvýšiť zamestnanosť Rómov, sa týkajú hlavne foriem a spôsobov vzdelávania a výchovy rómskej mládeže. „Cieľom kampane je otvoriť tému zamestnávania Rómov. Dlhodobo hovoríme našim štipendistom, že keď budú mať dobré vzdelanie, dostanú prácu. Všetky príklady z praxe ale hovoria opak. Chceme, aby si ľudia uvedomili, aký majú status Rómovia na trhu práce a aby sme búrali predsudky voči Rómom na trhu práce,“ vysvetlila Barbora Kohútiková z OZ Divé maky.
 

Zdroj: TASR