Minister práce počíta s vytvorením tisíc pracovných miest.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Rómovia budú vyrábať karavany

Minister práce počíta s vytvorením tisíc pracovných miest.

JASENSKÉ – Po výjazdovom rokovaní vlády minister práce Ján Richter avizoval, že v novom závode, ktorý má spustiť miestny podnikateľ, by mohlo vzniknúť celkovo až 1000 nových pracovných miest.

Richter uviedol, že intenzívne sa rokuje s jedným podnikateľom vyrábajúcim karavany. „Uskutočnili sa viaceré rokovania aj za účasti ministerstva hospodárstva. Reálne predpokladáme, že v istom krátkom období by mohla ísť relatívne veľká štátna pomoc na výstavbu 'fabriky', ktorá by sa širšie venovala tejto problematike a v istom perspektívnom horizonte by sa v tomto regióne vedelo vytvoriť 500 a možno časom až tisíc pracovných miest,“ dodal Richter.

Okrem tohto nového investora by pomerne vysokú nezamestnanosť v okrese Rimavská Sobota mohli znížiť aj sociálne podniky. V regióne má byť takýchto podnikov zatiaľ sedem a prácu v nich môžu nájsť najmä dlhodobo nezamestnaný, ktorých je v okrese približne 3400, čo tvorí asi 60 % všetkých nezamestnaných.

Napriek zložitej sociálnej štruktúre obyvateľstva regiónu počítajú predstavitelia štátu i miestnej verejnej správy s tým, že sa im nezamestnanosť podarí znížiť tak ako v uplynulých rokoch. Ešte v máji 2016 bola nezamestnanosť 25,87 % avšak  do konca roka 2018 klesla na 16,15 % a bez práce tak bolo 6403 ľudí.

 

Zdroj: TASR