• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

František Godla oslavuje 73 rokov

V nedeľu 17. februára oslávil významný rómsky aktivista František Godla 73 rokov. Narodil sa v roku 1946 v obci Ovčie v okrese Prešov.

Najväčšiu časť svojho života sa venoval pedagogickej práci a verejne sa angažoval v prospech rómskych a nerómskych žiakov. Bol prvým rómskym riaditeľom gymnázia na Slovensku.

Vyštudoval odbor filozofia a dejepis. Prekladal odborné texty z oblasti vzdelávania, ale aj štátnej správy – napr. sčítacie hárky pre cenzus a iné dokumenty. Po ukončení vysokoškolského štúdia pôsobil 34 rokov na gymnáziu Antona Prídavku v Sabinove. Stál pri zrode:  Katedry rómskej kultúry na Nitrianskej Univerzite Konštantína Filozofa, Strednej umeleckej školy v Košiciach, a tiež Divadla Romathan. Taktiež podporoval a aktivizoval Rómov k vzdelávaniu, významne prispel k rozvoju rómskej tlače a médií.

 

Foto: Štátna vedecká knižnica v Prešove