Hlavným cieľom návrhu zákona bolo začlenenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému od dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Vládni poslanci odmietli povinnú škôlku od troch rokov najmä pre Rómov

 Hlavným cieľom návrhu zákona bolo začlenenie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia do vzdelávacieho systému od dovŕšenia tretieho roku veku dieťaťa.

 

BRATISLAVA – Vládna väčšina strán Smer, SNS a Most dnes neschválil zákon, ktorý predložilo hnutie OĽaNO o povinnej škôlke pre deti od troch rokov zo znevýhodneného prostredia. Táto predškolská dochádzka by mala byť pre nich bezplatná. OĽaNO zároveň odporučilo, že ak rodičia nebudú svoje deti vodiť do škôlky, tak by im podľa zákona mala hroziť pokuta až 330 eur.

 

V súčasnosti je povinná predškolská dochádzka rok pred nástupom do základnej školy. Poslanci za OĽaNO preto upozornili, že pre deti zo sociálne slabšieho prostredia môže byť rok na začlenenie málo. „V priebehu roka môže mať dieťa problém začleniť sa do kolektívu, osvojiť si sociálne návyky a nadobudnúť všetky zručnosti a vedomosti potrebné na vstup do základnej školy. Pre mnohé deti môže jeden rok predstavovať príliš krátke časové obdobie na zvládnutie týchto krokov, z toho dôvodu sú nútené absolvovať tzv. nultý ročník základnej školy," vysvetlili poslanci.