Antisemitizmus je podľa Karela Fracapaneho (Unesco) súčasťou násilného extrémizmu, ktorý je problémom na celom svete.

" />
  • 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Študenti by sa mali viac vzdelávať o histórii a rizikách neznášanlivosti

Bratislava  - Na bratislavskej konferencii o antisemitizme sa odborníci zhodli, že v boji proti tejto politickej ideológii je vzdelávanie kľúčové.Študenti sa musia naučiť vidieť inú budúcnosť a objaviť, že oni sami môžu byť agentmi zmeny,“ povedal Robert Williams z Medzinárodnej aliancie pre pripomínanie holokaustu.

Williams zároveň upozornil, že aj niektoré formy vzdelávania môžu propagovať myšlienky, ktoré vedú k pasivite a nedemokratickým hodnotám vrátane antisemitizmu. Kritizoval tiež, že rozhodnutia o vzdelávaní sú v súčasnosti často založené na ekonomických potrebách. To podľa neho nezabezpečí občanov, ktorých bude zaujímať ľudská dôstojnosť.

Antisemitizmus je podľa Karela Fracapaneho (Unesco) súčasťou násilného extrémizmu, ktorý je problémom na celom svete. Práca na histórii holokaustu je dôležitá a UNESCO je odhodlané robiť ju. Ale nie je a nemôže byť jadrom boja proti antisemitizmu. Učenie sa o holokauste je súčasťou tohto boja. Vzdelávanie, ktoré má antisemitizmu predchádzať, sa však musí sústrediť najmä na jeho súčasné znaky,“ vyhlásil. Je presvedčený, že antisemitizmus nesmie byť vnímaný ako problém Židov. „Je to problém spoločnosti ako celku. V rámci dlhodobej prevencie musí byť vzdelávanie na vrchole priorít,“ konštatoval.

Kamila Dabrowska z Múzea histórie poľských Židov vníma, že súčasná generácia študentov sa učí najmä zážitkami, na čo treba pri vzdelávaní o histórii myslieť. Odporúča predstaviť antisemitizmus v kontexte inej diskriminácie, s ktorou sa môžu stretávať aj samotní študenti. „Vedia si to potom lepšie predstaviť,“ dodala.

Konferencia sa konala 5.-6.februára v Bratislave. Zúčastnili sa jej 57 predstavitelia účastníckych štátov Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v EU, zástupcovia svetovej a židovskej komunity a ďalší odborníci.

Zdroj: TASR