• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Mame tri politické strany len jedna je rómska

 Máme tri politické strany, len jedna je rómska.

 

Strana Princíp je politická strana, ktorá chce a bude spájať Rómov na Slovensku. Takto sa vyjadril na stretnutí novozvolený predseda strany Atila Géňa.

Stretnutie sa konalo v Jambo centre v Košiciach, kde boli pozvaní ľudia, ktorým nie je ľahostajná rómska problematika.

Stretnutie otvoril a zároveň privítal všetkých prítomných Alfonz Kaliáš.Hned na úvod odznela rómska hymna Gelem Gelem. Po hymne p. Kaliáš odovzdal slovo zakladateľovi strany Princíp Džamalovi Kodrazimu.

"Chcel som byť mostom, no nepodarilo sa mi to a v komunálnych voľbách som pochopil, že iba Róm pochopí Róma.Preto som s radosťou prenechal predsednícke miesto Atilovi Géňovi. Pevne verím, že mu budete nápomocní a budete ho podporovať a spájať ľudí, komunity. Stretol som sa s obrovskou chudobou v rôznych častiach Slovenska a neveril som, že ľudia v 21 storočí môžu takto žiť. Bolo mi do plaču a preto som každému Rómovi dal príležitosť zmeniť túto situáciu v komunálnych voľbách. Som rád, že sa to mnohým podarilo, ale zároveň som aj smutný. Voľby ukázali, že váš národ si zaslúži vodcu a ja pevne verím, že Atila Géňa sa ním stane ."

Takto odzneli slová Džamala Kodrazi

Za rečníckym pultom sa vystriedali

Atila Géňa – predseda strany Princíp /vyď. video/ 

Rado Štuka- prípravný výbor AMARI ROI

Vladimír Čonka- zakladateľ Asociácie občianskych združení Rómov

Pavol Bendik -prípravný výbor AMARI ROI

Zúčastnení sa zároveň zhodli na podpore strany Princíp. Priznali aj obrovský problém s roztrieštenými hlasmi, no pevne veria, že Rómovia patria do politiky a zároveň majú byť tvorcami tohto štátu .

 

Alfonz Kaliáš na záver poďakoval všetkým zúčastneným a otvoril diskusiu. Preberali sa rôzne témy od školstva, zdravotníctva, soc. práce a iné.