• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Boli sme tam

Iuventa umožnila lídrom v rómskych komunitách vzdelávanie v oblasti s prácou s rómskou mládežou.

Prvá fáza začala v Žiline, kde lektormi boli Ingríd Doležalová, Oto Sokolovský, Viktor Teru a Ivana Nováková. Na svojich skúsenostiach nám vysvetlili ako pracovať s mládežou a hlavne čoho sa vyvarovať. Z praxe nám priblížili svoje aktivity a ponaučenia. Poukázali nám, že niekedy nie je potrebné kopec peňazí na zrealizovanie svojej myšlienky.

Pre nás bolo podstatné ako sa pripravuje projekt a čo všetko robí Iuventa s mládežou.

Jedna z lektorov Ingríd Doležalová napísala na svoj status  FB

„Doškolili sme počas víkendu pre IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže spoločne s Oto Sokolovský, Viktor Teru úžasnú skupinu ľudí, chtivých po nových informáciách, vedomostiach, kontaktoch, zdieľaniu príkladov z praxe.

Zažili sme krásny "školiaci" vzájomne načúvací víkend v príjemnej atmosfére jedinečných ľudí z rôznych kútov Slovenska, rôznych profesií, ktorí pracujú alebo chcú pracovať aj v oblasti práce s rómskou mládežou. Boli sme si vzájomným obohatením, inšpiráciou.“

 

V prvej fáze sme sa podelili o to, čo chceme zrealizovať v najbližšom čase v našich komunitách. Prebrali sme to od realizácie ,až po hodnotenie projektu s našimi lektormi, ktorí nám boli nápomocní na telefóne a  na iných sociálnych sieťach.

 

Druhá fáza sa konala v Poprade. Týkala sa od prezentovania našich projektov v komunite a ich zhodnotenie. Ku každému projektu sa naši lektori vyjadrili, upozornili na chyby, ktorým sme sa mohli vyvarovať. Každý od prezentovaný projekt bol jedinečný a prispôsobený danej komunite. Bola to široká škála projektov.

Tu nás navštívil učiteľ  Jozef Bravis zo súkromnej školy z Kežmarku – Biela voda. Porozprával nám , že má význam sa venovať deťom , mládeži a nájsť spôsob ,aby sa uplatnili v živote.   

 

Ďakujeme Iuvente a naším lídrom, že boli príjemní, milí a nápomocní v každom ohľade.

 

Foto: Indríd Doležalová 

Redaktorka: Anna Karvayová