• 4U Slovensko
  • +421 911 797 207
  • redakcia@romata.sk

Stalo sa 8-10.04. 2022 Kongres mladých Rómok a Rómov 2022.

Kongresu sa zúčastnili 40 mladí ľudia z rómskych komunít z celého Slovenska, ktorí sa rozhodli spojiť svoje hlasy v jeden, pretože chcú svojimi názormi prispieť k pozitívnym z​menám v spoločnosti, týkajúcich sa života Rómov a spolunažívania s  ostatnými obyvateľmi Slovenska.  
Výsledkom diskusií  jednotlivých pracovných komisií kongresu je Deklarácia mladých Rómov a Rómok 2022, ktorá obsahuje požiadavky a návrhy delegátov kongresu. 
Ako uviedol jeden z hlavných organizátorov kongresu Mikuláš Lakatoš, “Cieľom našej práce je prispieť vlastnými návrhmi a konkrétnymi požiadavkami k zmene politík pre zvýšenie šancí na lepší a dôstojnejší život, rozvoj a budúcnosť v otvorenej a tolerantnej spoločnosti, ktorá stavia na demokratických právach a slobodách. Na všetkých požiadavkách sme sa zhodli spoločne všetci účastníci kongresu.”

 

Deklarácia mladých Rómok a Rómov 2022
Deklarácia je výsledkom diskusií  jednotlivých pracovných komisií Kongresu mladých Rómov a Rómok 2022 a obsahuje požiadavky a návrhy delegátov kongresu. Deklarácia je sprístupnená verejnosti a bude zaslaná aj štátnym inštitúciám, vláde, prioritným ministerstvám, s cieľom vytvoriť priestor na  dialóg.

 

Text deklarácie nájdete na linku:  https://romovia.vlada.gov.sk/.../spolocna-deklaracia.../...